Dgs Sözel Mantık Çıkmış Sorular ve Çözümleri

1.– 3. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Bir markette A, B, C, D ve E markalı sütler aşağıdan yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralandırılan beş rafa yerleştirilmiştir. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

  • Her rafta yalnızca bir markaya ait sütler bulunmaktadır.
  • C markalı sütler 2. raftadır.
  • B markalı sütler, D markalı sütlerin bulunduğu rafın bir üst rafındadır.
  • A markalı sütler, E markalı sütlerin bulunduğu rafın üstünde yer alan raflardan birindedir.

(2010-DGS)

1. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle  doğrudur?

A) B markalı sütler, 3. raftadır.

B) D markalı sütler, 4. raftadır.

C) E markalı sütler, 1. raftadır.

D) A markalı sütler, D markalı sütlerin bulunduğu rafın bir alt rafındadır.

E) B markalı sütler, A markalı sütlerin bulunduğu rafın bir alt rafındadır.

2. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) A markalı sütler, 4. raftadır.

B) B markalı sütler, 5. raftadır.

C) D markalı sütler, 3. raftadır.

D) B markalı sütler, A markalı sütlerin bulunduğu rafın üstünde yer alan raflardan birindedir.

E) D markalı sütler, A markalı sütlerin bulunduğu rafın altında yer alan raflardan birindedir.

3.I. A markalı sütler

II. B markalı sütler

III. D markalı sütler

Yukarıdakilerden hangilerinin 3. rafta bulunma olasılığı vardır?

A) Yalnız I            B) Yalnız III          C) I ve II       D) I ve III           E) II ve III

4. – 7. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Ali, Burcu, Ceyda, Deniz, Erdem ve Fatih’in odaları aynı koridorda yan yanadır. Odalar soldan sağa doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde numaralandırılmıştır. Bu kişilerin odalarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

        Ceyda’nın odası 4 numaralı odadır.

        Deniz ve Erdem’in odaları yan yanadır.

        Ali ve Fatih’in odaları yan yanadır.

        Burcu ve Fatih’in odaları yan yana değildir.

                                                              (2010-DGS)

4. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Burcu’nun odası 1 numaralı odadır.

B) Deniz’in odası 6 numaralı odadır.

C) Erdem’in odası 1 numaralı odadır.

D) Burcu ve Ali’nin odaları yan yanadır.

E) Fatih ve Deniz’in odaları yan yanadır.

5. Burcu’nun odasının 3 numaralı oda olduğu durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Ali’nin odası 1 numaralı odadır.

B) Deniz’in odası 1 numaralı odadır.

C) Erdem’in odası 1 numaralı odadır.

D) Fatih’in odası 5 numaralı odadır.

E) Fatih’in odası 6 numaralı odadır.

6.

I. Burcu

II. Deniz

III. Fatih

Erdem’in odasının 3 numaralı oda olduğu durumda yukarıdaki kişilerden hangilerinin

oda numarası kesinlikle bilinmektedir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) I ve II        D) II ve III          E) I, II ve III

7. Erdem’in odasının 5 numaralı oda olduğu durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Ceyda ve Deniz’in odaları arasında bir kişinin odası vardır.

B) Ali’nin odası 3 numaralı odadır.

C) Burcu’nun odası 1 numaralı odadır.

D) Burcu ve Ali’nin odaları yan yanadır.

E) Fatih ve Ceyda’nın odaları yan yanadır.

8. – 11. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Arda, Buket, Ceren, Derya, Ege, Fırat ve Gamze bir binanın zemin katında bulunan bir asansöre binmişlerdir. Binada zemin katın üstünde 1’den 5’e kadar numaralandırılmış beş kat bulunmaktadır. Asansör yukarı doğru çıkmaya başlamıştır. Bu kişilerin indikleri katlarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

        Her katta en az 1, en fazla 2 kişi asansörden inmiştir.

        3. katta yalnız Ceren asansörden inmiştir.

        Arda, Ege’den bir önceki katta asansörden inmiştir.

        Derya, Fırat’tan bir sonraki katta   asansörden inmiştir.

        Gamze ve Derya, farklı katlarda asansörden inmiştir.

        Buket ve Fırat, aynı katta asansörden inmiştir.

                                                      (2010-DGS)

8. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Ege, 2. katta asansörden inmiştir.

B) Arda, 4. katta asansörden inmiştir.

C) Buket, 2. katta asansörden inmiştir.

D) Gamze, 1. katta asansörden inmiştir.

E) Derya, 5. katta asansörden inmiştir.

9. Derya’nın 2. katta asansörden indiği durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Gamze, 4. katta asansörden inmiştir.

B) Buket, 5. katta asansörden inmiştir.

C) Ege, 4. katta asansörden inmiştir.

D) 5. katta asansörden 2 kişi inmiştir.

E) 1. katta asansörden 2 kişi inmiştir.

10. Ege ve Gamze’nin asansörden birlikte indikleri durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Arda, asansörden tek başına inmiştir.

B) Ege ve Gamze, 5. katta asansörden inmiştir.

C) Fırat, Arda’dan sonraki bir katta asansörden inmiştir.

D) Derya, 2. katta asansörden inmiştir.

E) Buket, 4. katta asansörden inmiştir.

11. Aşağıdakilerden hangisi 1. katta asansörden inmiş olamaz?

A) Arda             B) Buket            C) Gamze         D) Derya           E) Fırat

12. – 15. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Ayça, Burcu, Ceren, Deniz, Ebru, Faruk, Gizem ve Hasan aynı sınıftadırlar. Tek kişilik sıralardan oluşan sınıfın sıra düzeni aşağıdaki gibidir:

4 ……..   ……… 8

3 ……..   ……… 7

2 ……..   ……… 6

1 ……..   ……… 5

    ÖN

Sınıftaki oturma düzeni hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

         Gizem, öndeki iki sıradan birinde oturmaktadır.

         Burcu, 6 numaralı sırada oturmaktadır.

         Ayça, Deniz’in; Ebru da Ceren’in hemen arkasındaki sırada oturmaktadır.

         Hasan, Deniz’in yanındaki sırada oturmaktadır.

                                                              (2009-DGS)

12. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Faruk, Ayça’nın yanındaki sırada oturmaktadır.

B) Hasan, Burcu’nun hemen arkasındaki sırada oturmaktadır.

C) Faruk, Gizem’in hemen arkasındaki sırada oturmaktadır.

D) Ayça, Burcu’nun yanındaki sırada oturmaktadır.

E) Ebru, Deniz’in hemen önündeki sırada oturmaktadır.

13. Aşağıdakilerin hangisinde Hasan’ın oturma olasılığı olan sıra numaraları birlikte verilmiştir?

A) 1 – 3            B) 3 – 5             C) 3 – 7           D) 5 – 7            E) 7 – 8

14. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Ayça, 4 numaralı sırada oturmaktadır.

B) Gizem, 5 numaralı sırada oturmaktadır.

C) Ebru, Hasan’ın hemen önündeki sırada oturmaktadır.

D) Deniz, 1 numaralı sırada oturmaktadır.

E) Ceren, Gizem’in yanındaki sırada oturmaktadır.

15. Aşağıdaki sıraların hangilerine kimlerin oturduğu kesin olarak bilinmektedir?

A) 1 – 2 – 3 – 4

B) 1 – 2 – 5 – 6

C) 3 – 4 – 5 – 6

D) 3 – 4 – 7 – 8

E) 5 – 6 – 7 – 8

16. – 18. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLEREGÖRE CEVAPLAYINIZ. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Ali, Barış, Cem, Demet, Ezgi ve Fatih adında altı arkadaştan üçü, motoru ve küreği olan bir tekneyle nehrin karşı kıyısına geçmiştir. Daha sonra, karşı kıyıya geçenlerden biri tekneyi geri getirmiştir. Bu durumla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

        Karşı kıyıya geçişte ve geri dönüşte motor ya da kürekten biri kullanılmıştır. Geçişte kullanılanın geri dönüşte de kullanılma zorunluluğu yoktur.

        Yalnız Ali ve Demet motor kullanabilmektedir.

        Yalnız Barış ve Fatih kürek çekebilmektedir.

        Ali ile Ezgi tekneye birlikte binmek istemektedir.

        Barış ile Cem tekneye birlikte binmek istememektedir.

        Tekneyi götüren ve geri getiren farklı kişilerdir.

                                                               (2009-DGS)

16. Karşı kıyıya geçiş motor kullanılarak yapıldıysa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Teknede Ali, Barış ve Ezgi vardır.

B) Tekne karşı kıyıdan motor kullanılarak geri getirilmiştir.

C) Tekneyi karşı kıyıya Demet götürmüş, Barış geri getirmiştir.

D) Tekneyi karşı kıyıya Ali götürmüş, Demet geri getirmiştir.

E) Teknede Ali, Cem ve Ezgi vardır.

17. Karşı kıyıya geçişte tekneden inenler Demet ve Cem ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Teknedeki üçüncü kişi Barış’tır.

B) Geri dönüşte kürek kullanılmıştır.

C) Geçişte motor kullanılmıştır.

D) Teknedeki üçüncü kişi Fatih’tir.

E) Geçişte tekneyi Demet kullanmıştır.

18. Tekne kürekle geri getirildiyse karşı kıyıya geçişte teknede yer alanlar aşağıdakilerin hangisi olabilir?

A) Ali, Demet, Ezgi

B) Ali, Cem, Ezgi

C) Barış, Cem, Demet

D) Barış, Demet, Fatih

E) Cem, Ezgi, Fatih

19. – 21. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Ayşe, Burak, Ceyda, Derya, Evren, Fırat ve Gamze paralarını K, L, M, N, P bankalarına yatırmışlardır.

Kimlerin hangi bankalara para yatırdığıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

        Herkes parasını sadece bir bankaya yatırmıştır.

        K ve M bankalarına ikişer kişi, diğer bankalara birer kişi para yatırmıştır.

        Ceyda parasını L bankasına, Fırat ise N bankasına yatırmıştır.

        Derya ve Evren paralarını aynı bankaya yatırmışlardır.

        Ayşe ve Burak paralarını farklı bankalara yatırmışlardır.

                                                                (2009-DGS)

19. Derya parasını K bankasına yatırdıysa Gamze parasını hangi bankaya yatırmıştır?

A) K          B) L           C) M         D) N         E) P

20.

I. K bankası

II. M bankası

III. P bankası

Burak’ın parasını yatırmış olabileceği bankalar yukarıdakilerden hangileridir?

A) Yalnız I        B) Yalnız III        C) I ve II        D) I ve III          E) I, II ve III

21. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Ayşe parasını K bankasına yatırmıştır.

B) Burak ve Fırat paralarını farklı bankalara yatırmışlardır.

C) Evren parasını K bankasına yatırmıştır.

D) Derya parasını M bankasına yatırmıştır.

E) Ayşe ve Gamze paralarını aynı bankaya yatırmışlardır.

22. – 25. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. DİKKAT! SORULARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Ayça, Burak, Ceren, Duru, Emrah ve Fatih’in oynadığı zar atma oyununun kuralları şöyledir:

        Herkes birer kez zar attıktan sonra, yalnız bir kez atılan sayıyı atan kişi ya da kişiler o turda oyundan ayrılacaktır.

        Aynı sayıyı atan kişiler, beraberlik bozulana kadar zar atmaya devam edecektir.

        Oyun sonunda, her turda en yüksek sayıyı atan kişiden başlanarak oyuncular sıralanacaktır.

Örneğin:

1.oyuncu2.oyuncu3.oyuncu4.oyuncu5.oyuncu6.oyuncu
İlk tur411131
İkinci tur6143

Burada ilk turda yalnız bir kez atılan sayıları atan 1. ve 5. oyuncular oyundan ayrılmış, 2. turda zar atan oyuncular farklı sayıları attıkları için oyun sona ermiştir.

Bu durumda oyun sonundaki sıralama, 1. Oyuncu – 5. oyuncu – 2. oyuncu – 4. oyuncu – 6. oyuncu – 3. oyuncu şeklinde olacaktır. Oyun sonunda oluşan durumla ilgili şunlar bilinmektedir:

        Ayça, Duru ve Emrah ilk turda oyundan ayrılmıştır.

        Burak, Ceren’in ayrıldığı turdan sonraki turda oyundan ayrılmıştır.

                                                               (2008-DGS)

22. Ayça’nın ilk turda 5 sayısını attığı biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

A) Ayça ilk turda en yüksek sayıyı atan kişi olmuştur.

B) Oyun sonundaki sıralamada Ayça üçüncü olmuştur.

C) Duru ilk turda 4 sayısını atmıştır.

D) Emrah ilk turda 2 sayısını atmıştır.

E) Emrah ilk turda 4 sayısını atmıştır.

23. Bu bilgilere göre, oyunun ilk turuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur?

A) Emrah, 5 sayısını atmıştır.

B) Büyük sayıları atanlar oyundan çıkmıştır.

C) Burak, 1 sayısını atmıştır.

D) Dört farklı sayı atılmıştır.

E) Duru, Ceren’den daha büyük bir sayı atmıştır.

24. Bu bilgilere göre, Ceren’in ayrıldığı ikinci turla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

A) Ceren, 6 sayısını atmıştır.

B) Burak ve Fatih aynı sayıları atmıştır.

C) Herkes farklı sayı atmıştır.

D) Üç kişi zar atmıştır.

E) Turun sonunda bir kişi oyundan ayrılmıştır.

25. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi oyunun sonunda oluşan sıralamalardan biri olabilir?

A) Duru, Ayça, Emrah, Fatih, Ceren, Burak

B) Duru, Ayça, Emrah, Ceren, Burak, Fatih

C) Emrah, Ayça, Duru, Burak, Fatih, Ceren

D) Ayça, Emrah, Duru, Burak, Ceren, Fatih

E) Ayça, Fatih, Emrah, Duru, Burak, Ceren

26. – 29. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Ahmet, Burcu, Cenk, Doruk, Emre ve Fatoş bir matematik öğretmeninden haftanın farklı günlerinde özel ders almaktadırlar. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

        Hiç kimse pazar günü ders almamaktadır.

        Doruk, cuma günü ders almaktadır.

        Ahmet’in dersi, Cenk’in dersinden 1 gün sonradır.

        Emre’nin dersi, Burcu’nun dersinden 1 gün öncedir.

                                                                (2008-DGS)

26. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

A) Cenk’in dersi pazartesi günüdür.

B) Fatoş’un dersi cumartesi günüdür.

C) Burcu’nun dersi çarşamba günüdür.

D) Burcu’nun dersi Cenk’in dersinden sonraki bir gündedir.

E) Ahmet’in dersi Burcu’nun dersinden önceki bir gündedir.

27. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

A) Ahmet’in dersi pazartesi günüdür.

B) Cenk’in dersi çarşamba günüdür.

C) Fatoş’un dersi salı günüdür.

D) Emre’nin dersi Cenk’in dersinden önceki bir gündedir.

E) Fatoş’un dersi Burcu’nun dersinden sonraki bir gündedir.

28. Bu bilgilere göre, dersinin perşembe günü olma olasılığı olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Ahmet, Cenk

B) Burcu, Ahmet

C) Emre, Cenk

D) Burcu, Emre, Fatoş

E) Burcu, Cenk, Fatoş

29. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin ders aldığı gün kesin olarak bilinmektedir?

A) Fatoş         B) Burcu         C) Cenk        D) Emre         E) Ahmet

30. – 32. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Ayşe, Betül, Can, Derya ve Erdem bir kırtasiyeden 4 kalem, 3 kalemtıraş, 2 defter ve 1 silgi almıştır. Bu

alışverişle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

        Her malzemeden en çok 1 tane almak koşuluyla herkes 2’şer tane almıştır.

        Can kalem almamıştır.

        Kalemtıraş alan herkes kalem de almıştır.

        Ayşe ve Derya aynı malzemelerden almıştır.

                                                               (2008-DGS)

30. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

A) Ayşe kalem almıştır.

B) Betül defter almıştır.

C) Derya defter almıştır.

D) Can silgi almıştır.

E) Erdem kalemtıraş almıştır.

31. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

A) Betül kalemtıraş almıştır.

B) Derya silgi almıştır.

C) Erdem defter almıştır.

D) Defter alan herkes kalem de almıştır.

E) Silgi alan kişi defter de almıştır.

32. Bu bilgilere göre, aldıkları malzemelerin neler olduğu kesin olarak bilinenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A)Ayşe, Burcu

B) Burcu, Can

C) Can, Erdem

D) Ayşe, Can, Derya

E) Burcu, Derya, Erdem

33. VE 34. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Aşağıdaki şekilde üç lamba ve her bir lambanın düğmesine her basılışta sırasıyla hangi renkte ışık verdiği gösterilmiştir. Düğmelere basıldıkça lambaların verdiği ışığın rengi 1., 2. ve 3. basıştaki sırayla tekrarlanmaktadır.

                                                     (2007-DGS)

33. Lambalar sönük durumdayken, hepsinin kırmızı renkte ışık vermesi için her birinin düğmesine en az kaç kez basılmalıdır?

           1. lamba 2. lamba 3. lamba

A)             2             1               3

B)             2             4               3

C)             5             1               6

D)             3             2               1

E)             1             3               2

34. Lambalar sönük durumdayken, 1. lambanın düğmesine 6, 2. lambanın düğmesine 7 ve 3. lambanın düğmesine de 8 kez basıldığında, lambalar hangi renklerde ışık verir?

       1. lamba     2. lamba      3. lamba

A)        mavi          kırmızı         sarı

B)        kırmızı      sarı               mavi

C)        kırmızı      mavi             sarı

D)        mavi         sarı               kırmızı

E)        sarı           mavi             kırmızı

35. VE 36. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Aşağıdaki şekilde bir il merkezini K, L, M, N ve P köylerine bağlayan ve köylerle aynı adı alan yollar

gösterilmiştir.

Bu yollarla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

        Bu yollardan yalnız 2 tanesi topraktır.

        Bu yollardan 3 tanesi virajlıdır.

        M ve P yolları asfalttır.

        K ve N yolları virajlıdır.

        Toprak olan yollardan en az 1 tanesi virajlı değildir.

                                                        (2007-DGS)

35. Bu bilgilere göre, hangi yolun her iki özelliği de (virajlı/virajsız; asfalt/toprak) kesin olarak bilinmektedir?

A) K        B) L         C) M        D) N         E) P

36. K yolunun asfalt olduğu biliniyorsa bu yollarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bütün asfalt yollar virajlıdır.

B) M ve P yollarının ikisi de virajlı değildir.

C) L ve N yollarının özellikleri aynıdır.

D) Virajlı olan bütün yollar topraktır.

E) N yolu topraktır.

37. – 39. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Aksu, Bilgin, Ceyhan, Deniz, Eren ve Fırat aileleri bir nikâh salonunu aynı haftanın farklı günleri için kiralamışlardır. Salonun kiralanma koşulları ve kiralayanlarla ilgili şunlar bilinmektedir:

        Pazartesi günleri salonda nikâh töreni yapılmamaktadır.

        Salonda, bir gün içinde saat 12.00’de ve saat 20.00’de olmak üzere 2 tören yapılmaktadır.

        Salonu kiralayan bu ailelerden ikisinin nikâh töreni saat 12.00’de, dördünün nikâh töreni de saat 20.00’de yapılacaktır.

        Deniz ve Fırat ailelerinin nikâh törenleri cumartesi ve pazar günlerinde, farklı saatlerde yapılacaktır.

        Ceyhan ailesinin nikâh töreni, Bilgin ailesinin nikâh töreninin olduğu günden daha önceki bir günde yapılacaktır.

        Eren ailesinin nikâh töreni cuma günü saat 12.00’de yapılacaktır.                    

                                                              (2007-DGS)  

37. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Salı günü saat 12.00’de salon boştur.

B) Çarşamba günü saat 20.00’de salon doludur.

C) Perşembe günü saat 20.00’de salon boştur.

D) Cumartesi günü saat 12.00’de salon doludur.

E) Pazar günü saat 20.00’de salon doludur.

38. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Aksu ailesinin nikâh töreni, saat 12.00’de yapılacaktır.

B) Ceyhan ailesinin nikâh töreni, salı günü yapılacaktır.

C) Aksu ailesinin nikâh töreni, Bilgin ailesinin nikâh töreninin yapılacağı günden daha sonraki bir

günde yapılacaktır.

D) Bilgin ailesinin nikâh töreni, Eren ailesinin nikâh töreninin yapılacağı günden daha önceki bir günde

yapılacaktır.

E) Deniz ailesinin nikâh töreni, Eren ailesinin nikâh töreninin yapılacağı günün ertesi gününde yapılacaktır.

39.

I. Aksu

II. Bilgin

III. Ceyhan

Nikâh töreni salı günü yapılacak aileler yukarıdakilerden hangileri olabilir?

A) Yalnız I          B) Yalnız III         C) I ve III      D) II ve III           E) I, II ve III

40. – 42. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Bir cumartesi günü Ali, Burak, Hüseyin adlı erkeklerle, Ceren, Demet, Eda, Fatma adlı kızlar sinema, tiyatro ya da maça gitme seçeneklerinden birini tercih etmiştir. Bu kişilerin tercihleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

        Eda sinemaya gitmiştir.

        Burak, Ceren ile aynı yere gitmiştir; Demet ise onlardan farklı bir yere gitmiştir.

        Tiyatroya yalnızca iki kız gitmiştir.

        İkisi erkek, biri kız olmak üzere üç kişi maça gitmiştir.

                                                               (2006-DGS)

40. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Demet maça gitmiştir.

B) Ali maça gitmiştir.

C) Fatma sinemaya gitmiştir.

D) Hüseyin ve Burak maça gitmişlerdir.

E) Eda ve Ceren farklı yerlere gitmişlerdir.

41. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Hüseyin maça gitmiştir.

B) Ali sinemaya gitmiştir.

C) Burak ve Ceren sinemaya gitmişlerdir.

D) Ali ve Eda farklı yerlere gitmişlerdir.

E) Hüseyin ve Fatma farklı yerlere gitmişlerdir.

42. Aşağıdakilerden hangisinin, nereye ve Kimlerle gittiği kesin olarak bilinmektedir?

A) Ali           B) Hüseyin       C) Ceren       D) Demet    E) Eda

43. – 45. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Katılımcıların “evet” (E) ya da “hayır” (H) biçiminde yanıtladığı beş sorulu bir ankette Aylin, Barış, Cemil, Demir ve Ercan adlı kişilerin yanıtlarıyla ilgili şunlar bilinmektedir:

        Herkes her soruyu yanıtlamıştır.

        Aylin, üç tanesi art arda olmak üzere dört soruya H yanıtını vermiştir.

        Barış, iki tanesi art arda olmak üzere üç soruya E yanıtını vermiştir.

        Aylin ve Ercan ikinci soruya H yanıtını vermişlerdir.

        Barış, Cemil ve Demir dördüncü soruya H yanıtını vermişlerdir.

        Demir, her soruya bir öncekinden farklı yanıt vermiştir.

        Cemil, tüm sorulara aynı yanıtı vermiştir.

        Ercan, iki soruya Cemil’den farklı yanıt vermiştir.

                                                               (2006-DGS)

43. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Ercan, üçüncü soruya E yanıtını vermiştir.

B) Aylin, üçüncü soruya E yanıtını vermiştir.

C) Ercan, dördüncü soruya E yanıtını vermiştir.

D) Barış, üçüncü soruya H yanıtını vermiştir.

E) Demir, ikinci soruya H yanıtını vermiştir.

44. Aşağıdakilerin hangisinde verilen iki kişinin de birinci soruya H yanıtı verdikleri kesindir?

A) Aylin ve Barış

B) Aylin ve Cemil

C) Barış ve Demir

D) Cemil ve Ercan

E) Demir ve Ercan

45. Bu bilgilere göre, Barış, ikinci, üçüncü ve beşinci sorulardan hangilerine kesinlikle E yanıtını vermiştir?

A) Yalnız ikinciye

B) Yalnız üçüncüye

C) Yalnız beşinciye

D) İkinci ve beşinciye

E) Üçüncü ve beşinciye

46. – 48. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ

Ahmet, Cem, Faruk, Hasan adlı erkeklerle, Burcu, Didem, Elif, Gizem adlı kızlar bir iş yerine yaptıkları iş başvurusu üzerine, bir gün içinde sırayla mülakata çağrılmışlardır. Mülakatlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

        Mülakatlar 09.00’da başlamıştır ve adaylar yarımşar saat arayla görüşmeye alınmıştır.

        12.00’de öğle yemeği için ara verilmiş ve mülakatlara 13.00’te tekrar başlanmıştır.

        Cem, mülakata 2. sırada girmiştir.

        Hasan, mülakata 10.30’da girmiştir.

        Ahmet, mülakata Elif’ten hemen sonra ve öğleden önce girmiştir.

        Burcu, mülakata öğleden sonra girmiştir.

        Mülakata ilk giren aday erkektir.

                                                                (2006-DGS)

46. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Burcu, mülakata 7. sırada girmiştir.

B) Gizem, mülakata 8. sırada girmiştir.

C) Hasan, mülakata Elif’ten hemen önce girmiştir.

D) Ahmet, mülakata Burcu’dan hemen önce girmiştir.

E) Didem, mülakata Cem’den hemen sonra girmiştir.

47. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Didem, mülakata öğleden sonra girmiştir.

B) Elif, mülakata öğleden önce girmiştir.

C) Gizem, mülakata 10.00’da girmiştir.

D Ahmet, mülakata 11.30’da girmiştir.

E) Faruk, mülakata 13.00’te girmiştir.

48. Aşağıdakilerin hangisinden sonra kimin mülakata girdiği kesin olarak bilinmektedir?

A) Ahmet        B) Cem        C) Didem     D) Faruk         E) Gizem

SÖZEL MANTIK  ÇIKMIŞ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

1.-3.sorular

Sözel mantık sorularında önemli olan soruyu doğru okumak ve yorumlamaktır.Bu soruları kısa sürede ve doğru yapmanın yolu tablo oluşturmak ve bize verilen verileri bu tabloya doğru olarak işleyebilmektir. Birçok sözel mantık sorusu tablo oluşturularak daha anlaşılır hale getirilebilir.

 Soruda yer alan  verilerden hareketle 2 farklı tablo oluşturabiliriz.

                                         I

                                Raf         Süt

    5    A
    4    B
    3    D
    2    C
    1    E

C markalı sütlerin 2 numaralı rafta olduğu zaten verilmiştir. B markalı sütler, D markalı sütlerin hemen üzerindeki rafta yer alacağı için 3 numaralı rafta  B, 4 numaralı rafta D markalı sütler var diyebiliriz. Bu durumda  A markalı sütler 5. rafta E markalı sütler ise 1.rafta yer alır. Çünkü verilen bilgilerde A markalı sütlerin E markalı sütlerin üzerindeki raflardan birinde yer aldığı belirtilmiştir.

                                         II

                                Raf         Süt

    5    B
    4    D
    3    A
    2    C    
    1    E

İkinci olasılığımız ise D markalı sütlerin 4’te, B markalı sütlerin ise 5 numaralı rafta yer alması durumudur. Bu durumda E’nin yeri değişmeyecek ama A 3.rafta  yer alacaktır. Şimdi soruların çözümlerine geçelim.

1. Yaptığımız iki tabloya göre , A seçeneği olamaz.

B seçeneği 2. tabloya uygundur.C seçeneği her iki tablo için de kesinlikle doğrudur. D ikinci E ise birinci tablo için doğru olabilir. Bu verilerden hareketle doğru yanıt C’dir.

2. Tablolarımızdan hareketle A markalı sütler 4. rafta kesinlikle bulunamaz. B markalı sütler 2. tabloya göre 5. numaralı rafta bulunabilir.D markalı sütler de birinci tabloya göre 3. rafta yer alabilir.D seçeneği ikinci tabloya, E seçeneği birinci tabloya göre mümkündür. Doğru yanıt A’dır.

3. İki tablo da incelendiğinde A ya da D 3. rafta yer alabilir. Doğru yanıt D’dir. 

4.-7. sorular

Verilen bilgiler doğrultusunda iki farklı tablo oluşturabiliriz.

                                           I                    

    1    2    3    4    5    6
BurcuDeniz (Erdem)Erdem (Deniz)CeydaAli (Fatih)Fatih (Ali)
Deniz (Erdem)Erdem (Deniz)BurcuCeydaFatih (Ali)Ali (Fatih)

                                       II

    1    2    3    4    5    6
BurcuAliFatihCeydaDeniz (Erdem)Erdem (Deniz)
FatihAliBurcuCeydaErdem (Deniz)Deniz (Erdem)

Ceyda’nın 4 numaralı odada olduğu verilmiştir. Bundan hareketle Ali ve Fatih; 5,6 ya da 1,2,3 numaralı odalardan ikisinde kalacaktır.  Ali ve Fatih 5 ile 6’da kalırsa Deniz ve Erdem yan yana 1,2 ya da 2,3 numaralı odalarda kalacaktır. Bu durumda Burcu araya giremeyeceği için 2 numarada kalamaz.O zaman Burcu 1 ya da 3 numaralı odalardan birinde kalacaktır.

Diğer olasılığa göre ise Burcu 1 ya da 3 numaralı odalardan birinde kalacaktır. Çünkü burcu ve Fatih yan yana kalamaz. O zaman Ali’nin odası her durumda 2 numaralı oda olur. Bu veriler yukarıdaki tablolara işlendiğinde sorular kolaylıkla cevaplanır.

4. Tablolardan hareketle Burcu-1, Deniz-6, Erdem-1 numaralı odada olabilir.Burcu ve Ali’nin odaları

yan yana olabilir. Fatih ve Deniz yan yana kalamaz. Çünkü Fatih, Ceyda’nın sağında da solunda da yer alsa yanında Ali olmak zorundadır. Yanıt E’dir. 

5. Burcu’nun odası 3 numaralı oda olursa tabloda da yer aldığı üzere Burcu,Ali ve Fatih’in olduğu tarafta kalacağından  Ali’nin 2 numaralı odada kaldığı kesindir. Yani Ali 1 numaralı odada yer alamaz. Tablolarda Deniz’in 1, Erdem’in 1, Fatih’in 5 ve 6 numaralı odada olabileceği görülmektedir. Doğru yanıtA’dır

6. Erdem 3 numaralı odadaysa 1’de Burcu’nun 2’ de Deniz’in kalacağı kesindir. Doğru yanıt C’ dir.

7. Erdem 5 numaradaysa Ceyda ve Deniz’in ortasında olmak zorundadır. Erdem’i 5, Deniz’i 6 numaralı odada varsayarsak Ali daima 2 numarada olmak zorundadır. Yani B’de yer alan Ali’nin 3 numaralı odada olama olasılığı yoktur.  Tablolara göre Erdem 5 numaradayken Burcu 1 numarada olabilir ve  Ali ile yan yana kalabilir. Fatih ve Ceyda’da yan yana kalabileceği için doğru yanıt B’dir.

8.-11. sorular

8. Bu soru için 2 farklı  tablo oluşturmalıyız.     Tablolarımız şöyle şekillenir:

                          I             

KATLARİNENLER
      5Ege
      4Arda
      3Ceren
      2Derya
      1Fırat ve Buket

                         II                   

KATLARİNENLER
      5Derya
      4Fırat ve Buket
      3Ceren
      2Ege
      1Arda

Verilen bilgiler doğrultusunda Fırat ve Buket 1. katta,Derya 2. katta inmiştir. Arda 4, Ege 5. katta inmiştir ya da Arda 1, Ege2; Fırat ve Buket 4.katta Derya ise 5.katta inmiştir.

Tabloya göre Derya 2. katta  indiyse Gamze 4 ya da 5’te inmiştir çünkü Fırat ve Buket 1. katta indiği için ve aynı katta inme sınırı 2 kişi olduğu için Gamze’nin 1’de inmesi olanaksızdır.  Gamze 2’de de inemez çünkü orada birlikte inmemesi gereken Derya inmiştir. Gamze 3’te inmiş de olamaz çünkü bu katta yalnızca Ceren inmiştir. Geriye 4. ve 5. katlar kalıyor. 2. tabloda ise Gamze belirttiğimiz gerekçelerle yalnızca 1. ve 2. katlarda inmiş olabilir.  

8. Tablolar incelendiğinde Buket’in 2.katta inme olasılığı yoktur.

9. Derya 2 katta indiyse Gamze 4 ya da 5. katta inmiş olabilir. Bu nedenle A’ da verilen bilgiye kesin doğru diyemeyiz. Buket 1. katta Fırat’la inmiştir. B kesin yanlıştır. Ege 5. Katta indiği için C’de yanlıştır. 5. katta asansörden iki kişinin indiği kesin değildir bu nedenle  D’yi de eleriz. 1. katta asansörden Buket ve Fırat inmiştir ve kesindir. Doğru yanıt  E’dir

10. Ege ve Gamze asansörden birlikte inmişse 1. tabloya göre 5,ikinci tabloya göre 2. katta inmiştir. Bu verilerle Arda’nın yalnız inmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle yanıt A’dır.

11. Tablolaragöre 1. kattaFırat, Buket  ve Arda inebilir. Gamze’nin ve Ege’nin de 1’de inmesi mümkündür.Derya ‘nın 1’de inme olasılığı yoktur.Yanıt D’dir.

12.-15. sorular

 İki farklı sıra düzeni mümkündür.

4AyçaFaruk8
3DenizHasan7
2EbruBurcu6
1CerenGizem5

                 ÖN

4FarukAyça8
3HasanDeniz7
2EbruBurcu6
1CerenGizem5

                 ÖN

*Koyu yazılan isimlerin yerleri kesin değildir. Kendi aralarında (karşılıklı) değişebilir.1,2,5 ve 6 numaralı sıralar kesindir.

12. Her iki tabloda Ayça ve  Faruk yan yanadır. Yanıt A’dır.

13. Hasan tablolara göre 3. ve 7. sırada oturabilir. Yanıt C’dir.

14. 1 numaralı sırada Ceren oturmaktadır. Bu nedenle yanıt D’dir.

15. 1,2,5 ve 6 numaralı sıralarda kimin oturduğu kesindir. Bunlar Ebru,Ceren,Burcu ve Gizem’dir.

Yanıt B’dir.

16.-18. sorular

Ali-Demet : Motor kullanıyor

Barış- Fatih : Kürek çekiyor

Ali-Ezgi: Beraber

Barış-Cem: Ayrı

16. Geçiş motorla yapıldığında teknede Ali,Cem ve Ezgi beraber olamaz. Bu üçlüden sadece Ali motor kullanabilmektedir. Bilgilere göre geriye dönüşü aynı kişi yapamaz . Yani teknede  motor kullanmayı bilen 2 kişi mutlaka olmalıdır. Yanıt E’dir.  

17. Kıyıya geçtikten sonra tekneden inenler Demet ve Cem ise teknedeki 3. kişi Barış olamaz çünkü Barış ve Cem tekneye birlikte binmemektedir. Yanıt A’dır.

18. A ve B seçenekleri elenir çünkü Barış ve Fatih kürek çekmektedir ve tekne kürekle getirilmiştir,

bu nedenle teknede Barış ya da Fatih bulunmalıdır. Barış ve Cem aynı teknede olamayacağı için C seçeneği de elenir. E seçeneğinde tekneyi geri getirebilecek sadece Fatih vardır. Geri dönüşte tekneyi kullanacak kimse olmadığı için bu şıkta elenir. Yanıt D’dir.

19.-21. sorular

Verileri tabloya dökelim

Ayşe    <  Burak    >CeydaDerya     =Evren     =FıratGamze
K(2)
L L
M(2)
N N
P

        K ve M bankalarına ikişer,diğer bankalara bir kişi

        Derya ve Evren aynı bankaya (=)

        Ayşe ve Burak farklı bankalara ( < > )

        Ceyda L, Fırat N bankasına

19. Derya parasını K bankasına yatırırsa geriye M ve P bankaları kalır. M bankasına 2, P bankasına 1 kişi para yatırmıştır. Ayşe ve Burak’ın farklı bankalarda parası olduğu için biri M bankasına diğeri de P bankasına para yatırmıştır. ( Hangisi M hangisi P bilemeyiz).  Bu bilgilere göre M bankasında 1 kişinin daha parası vardır, o da Gamze’dir. Yanıt C’dir.

20. Tabloya göre Burak parasını K,M ve P bankalarına yatırabilir. Yanıt E‘ dir.

21. Fırat parasını N bankasına yatırmıştır ve ondan başka bu bankaya para yatıran yoktur. Bu nedenle Burak ve Fırat’ın paraları kesinlikle farklı bankalardadır. Yanıt B’dir.

22.-25. sorular

Veriler dikkate alındığında ortaya şöyle bir tablo ortaya çıkar:

  1.tur  Ayça  Burak  Ceren  Duru  Emrah  Fatih
  2.tur  Burak  Ceren  Fatih
  3.tur  Burak  Fatih

          Koyu yazılmış isimler kişinin o turda oyundan ayrıldığını simgeler

22. Ayça eğer 5 sayısını atmışsa üçüncü olamaz. Zarın üzerinde 1’den 6’ya kadar sayılar vardır. Ayça ilk turda 5 sayısını attıysa altı atan yoksa 1. varsa 2. olur . Yanıt B’dir.

23. İlk turda Ayça, Duru ve Emrah oyundan ayrılmıştır. ( herkes bir zar attıktan sonra yalnız bir kez aynı sayıyı atan kişi ya da kişiler o turda oyundan ayrılır bilgisine göre) Bu da bize 3 farklı zar attıklarını yani 3 farklı sayı olduğunu gösterir. Burak, Ceren ve Fatih’in aynı ama Ayça, Duru ve Emrah’tan farklı sayılar attığını düşünüp 4 farklı sayı atılmıştır bilgisine ulaşabiliriz. Yanıt D’dir.

24. Herkes bir zar attıktan sonra yalnız bir kez aynı sayıyı atan kişi ya da kişiler o turda oyundan ayrılır bilgisinden hareketle Ceren’in ayrıldığı turda Herkesin farklı sayı atması mümkün değildir çünkü bu durum oyunun 2. turda bitmesi anlamına gelir. Yanıt C’dir.

25. Ceren 2. turda ve 3 kişiden sonra oyundan ayrılmışsa kesin 4. dür. Ceren’in 4. verildiği tek seçenek B’dir. Ayrıca Ayça,Duru ve Emrah’ın ilk turda ayrıldığı bilgisi de verilmiştir. Yanıt B’dir

26.-29.sorular

Verilen bilgilerden hareketle iki farklı tablo oluşturmamız mümkündür.

                                     I

Pzt.SalıÇarşPerşCumaC.tesiPaz.
  Cenk  Ahmet  Emre  Burcu  Doruk  Fatoş  BOŞ

                                     II

Pzt.SalıÇarşPerşCumaC.tesiPaz.
  Emre  Burcu  Cenk  Ahmet  Doruk  Fatoş  BOŞ

26. Burcu’nun dersi çarşamba günü olamaz. Burcu’nun dersi çarşamba olursa Emre’nin dersinin salı günü olduğu bilgilerden çıkar. Geriye pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri kalır. Elimizde yer alan bir diğer veri Ahmet’in dersinin Cenk’in dersinde 1 gün sonra olduğudur. Bu da çarşamba günüdür. Bu nedenle Burcu ‘nun dersi çarşamba günü olamaz . Yanıt C’dir 

27. İki tabloya göre de Fatoş’un dersi Burcu’nun dersinden sonraki bir gündedir. Bu nedenle doğru yanıt E’dir

28. Tablolara göre perşembe günü dersi olma olasılığı olan kişiler Burcu ve Ahmet’tir. Yanıt B’dir.

29.  Fatoş’tan önceki ve sonraki kişi belirtilmediği için her iki tabloda da görüldüğü üzere ders aldığı gün kesin olan kişi Fatoş’tur. Yanıt A’dır.

30.-32.sorular

Verilen bilgilere göre tablomuz şöyle oluşur:

KalemK.tıraşDefterSilgi
Ayşe     1      1      X     X
Betül     1          X
Can     X         X      1      1
Derya     1     1      X     X
Erdem     1         X

        Can kalem almamıştır.Bu durumda geriye kalan herkes bir kalem almıştır. Can hariç herkese bir kalem yazarız.

        Kalemtıraş alan herkes kalem de aldıysa Can kalemtıraş da almamıştır. Bu durumda herkes 2 farklı ürün alacağına göre Can defter ve silgi almıştır

        Ayşe ve Derya aynı malzemeleri aldıysa ve elimizde bir defter kaldıysa Ayşe ve Derya kalemtıraş almıştır. 

30. Can’ın bir defter aldığı kesindir. Ayşe ve Derya’nın aynı malzemeleri aldığı bilgisine göre

Derya’nın defter alması imkansızdır çünkü defter sayısı 2’dir. Yanıt C’dir.  

31. Tablomuzu incelediğimizde ve öncüllerden hareketle Can’ın defter ve silgi aldığı kesindir.Yani silgi alan kişi defter de almıştır. Yanıt E’dir.

32. Ayşe,Can ve Derya ‘nın aldıkları malzemelerin

kesin olduğunu tabloyu incelediğimizde  görürüz.

Yanıt D’dir.

33.-34. sorular

 Lambaların 1. basış, 2.basış ve 3. basışta hangi renkte yandığı ve her basışta bu sıralamanın tekrar edeceği belirtilmiştir. Lambaların renklerinin takip sırası şu şekildedir:

1. lamba          2.lamba         3.lamba

   Sarı                Kırmızı            Mavi

Kırmızı               Mavi               Sarı

  Mavi                 Sarı              Kırmızı

* Yukarıda lambaların 1,2, ve 3. basışlarda hangi renkte yandığı verilmiştir. 4.basışta ve takip eden basışlarda bu sıralama tekrar edecektir.

33. Tüm lambaların kırmızı yanması için 1.lambaya 2 , 2.lambaya 1, 3. lambaya 3 kez basmamız gerekmektedir. Yanıt A’dır.

34. 1.lambaya 6 kez bastığımızda sarı, kırmızı, mavi, sarı, kırmızı, mavi sırlaması oluşur. Bu sıralamaya göre 6. lamba mavidir. 2. lambaya 7 kez bastığımızda kırmızı, mavi, sarı, kırmızı, mavi sarı, kırmızı sıralaması oluşur. 7.lamba kırmızıdır. 3.lambaya 8 kez basıldığında  mavi, sarı, kırmızı, mavi, sarı, kırmızı, mavi, sarı sıralaması oluşur. 8. lamba sarıdır. Lambaların bu sayılardaki basış sonunda alacağı renkler mavi, kırmızı ve sarıdır.

Yanıt A’dır.

35.-36. sorular

2 toprak 3 virajlı yol varsa kalan yollar 3 asfalt 2 düz yoldur. Sorudaki verileri tabloya dökelim:

    K    L   M    N    P
TürAsfaltAsfalt
ŞekilVirajlıVirajlı

35. Tablo incelendiğinde yanıt B’dir.

36. K yolu asfaltsa tablo şöyle şekillenir:

    K    L   M    N    P
TürAsfaltToprakAsfaltToprakAsfalt
ŞekilVirajlıDüzVirajlı

2 toprak yol olduğu için K asfaltsa L ve N kesin topraktır. Toprak yollardan en az biri düz olduğu bilgisi ışığında N ‘nin virajlı olduğunu bildiğimiz için diğer toprak yol olan L düzdür.  Yanıt E’dir

37.-39. sorular

Soruda şu bilgiler yer almaktadır:

        Salon pazartesi kullanılmamaktadır.

        Gün içinde 12.00 ve 20.00 olmak üzere iki tören yapılmaktadır.

        İki tören 12.00’de, dört tören 24.00’te yapılacaktır.

        Deniz ve Fırat aileleri cumartesi ve pazar günlerinin farklı saatlerinde tören yapacaktır.

        Ceyhan ailesi Bilgin ailesinden önce tören yapacaktır.

Yukarıdaki bilgilere göre şöyle bir tablo yapabiliriz.

SalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPazar
    12.00    Eren  Deniz ya da Fırat
    20.00  Ceyhan   ya da   Aksu  Bilgin ya da Ceyhan  Aksu ya da Bilgin  Fırat ya da Deniz

37. Perşembe günü saat 20.00’de tören olduğu tabloya göre kesindir. Yanıt  C’dir.

38. Bilgin ailesinin töreni cumadan öncedir. Yanıt D’dir.

39. Salı günü Aksu ve Ceyhan aileleri  tören düzenleyebilir. Yanıt C’dir.

40.-42.sorular

Verileri tablomuza işleyelim.

Kişi   Kişi    Ali  Burak  Hüseyin  Ceren  Demet  Eda  Fatma
 Gideceği Yer      Sinema / Maç       Maç  Sinema / Maç        Maç    Tiyatro       Sinema     Tiyatro

40. Eda ve Ceren farklı etkinliğe gittikleri için yanıt E’dir.

41. Burak ve Ceren maça gitmiştir. Yanıt C’dir.

42. Demet’in tiyatroya Fatma ile gittiği kesindir. Yanıt D’dir.

43.-45. sorular

Verileri aşağıdaki tabloya işleyelim.

Kişiler1.soru2.soru3.soru4.soru5soru
Aylin    HH-E   H  E-H    H
Barış  E-H  E H-E    H    E
Cemil    H  H   H    H    H
Demir    E  H   E    H    E
Ercan  H

43. Tabloya göre Demir 2. soruya H yanıtı vermiştir. Yanıt E’dir.

44. Aylin ve Cemil’in 1. soruya H yanıtı verdikleri kesindir. Yanıt B’dir. 

45. Barış 2. ve 5. soruya E yanıtı vermiştir. Yanıt D’dir.

46.-48. sorular

Verilere göre tablomuzu oluşturalım.

  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.
  9.00  9.30  10.00  10.30  11.00  11.30  13.00  13.30
FarukCemHasanElifAhmet

        Cem ve Hasan’ın yerleri kesindir.

        Ahmet mülakata Elif’ten sonra ve öğleden önce girmişse Elif 11.00, Ahmet ise 11.30’da mülakata girmiştir.

        Mülakata ilk giren aday erkekse kalan Faruk olduğu için bu aday Faruk’tur.

46. Hasan mülakata Elif’ten önce girmiştir.

Yanıt C’dir.

47. Faruk mülakata ilk sırada girmiştir.

Yanıt E’dir.

48. Faruk’tan sonra mülakata Cem’in girdiği kesindir. Yanıt D’dir.

1. – 5. SORULARDA BAŞTA VERİLEN CÜMLELERDEN KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK YARGIYI BULUNUZ.

1. Hafta sonuna kadar sürmesi beklenen kriz nedeniyle dünya borsalarının şu ana kadarki toplam kaybı 100 milyar doları geçti.

A) Borsaların sonraki haftalarda sürekli yükselmesi beklenmektedir.

B) Bu dönemde en çok düşüş ekonomisi güçlü ülkelerin borsalarında yaşanmıştır.

C) Dünya çapında bazı borsalar yükselirken bazıları düşmüştür.

D) Düşüşten önceki haftalarda borsa endeksleri sürekli yükselmiştir.

E) Krizin bir süre daha devam edeceği düşünülmektedir.

2. İtalyan edebiyatının ülkemizde de çok sevilen büyük ustası Calvino’nun ilk romanı da nihayet dilimize kazandırıldı.

A) Yazar ilk romanıyla edebiyat dünyasında yankı uyandırmıştır.

B) Yazarın bazı kitapları Türkçeye daha önce çevrilmiştir.

C) Yazar yalnızca roman değil şiir ve deneme de yazmıştır.

D) Yazar yapıtları Türkçeye çevrilen ilk İtalyan sanatçıdır.

E) Yazar İtalyan edebiyatının yenilikçi yazarlarından biridir.

3. Hamit Görele Türk resminde 1930’lu yıllarda gerçekleşen yenilikçi hareketin içinde yer alan sanatçılardandır.

A) Türk resminde 1930’lu yıllardan önce yenilikçi harekete rastlanmamıştır.

B) Hamit Görele taklitçiliği yıkarak Türk resmine özgünlük kazandırmıştır.

C) Bu yenilikçi harekete birden fazla sanatçı katılmıştır.

D) Günümüz Türk resmi hâlâ bu hareketin etkisindedir.

E) Hamit Görele bu hareketin fikir babasıdır.

4. Likya uygarlığının en büyük kentlerinden biri olarak öne çıkan bu eski yerleşim yerinde ilk kez soyulmamış tahrip edilmemiş mezarlar gün ışığına çıktı.

A) Daha önce yağmalanmış mezarlara ulaşılabilmiştir.

B) Bu yerleşim yeri Likya uygarlığına başkentlik yapmıştır.

C) Bulunan mezarlar Likya uygarlığının farklı dönemlerine aittir.

D) Likyalılarda ölüler dinî tören yapılarak gömülürdü.

E) Likya döneminin en güçlü devletiydi.

5. Yenilikçi yaklaşımı ve cesur oyun seçimleriyle kurulduğu günden bugüne sanat dünyasında yankı uyandıran bu tiyatro yeni sezona da oldukça iddialı bir projeyle başlıyor.

A) Kısa süre önce kurulmuş bir tiyatrodur.

B) Daha çok ünlü yazarların ünlü oyunları sahnelenmektedir.

C) Bir sezonda birden fazla oyunu izleyiciye ulaştırmışlardır.

D) Daha önce de ses getiren oyunlar sergilemişlerdir.

E) Hiç sergilenmemiş oyunları sahneye koymayı tercih etmektedirler.

6. – 10. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELERDEN HANGİSİNİN PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZDUĞUNU BULUNUZ.

6. (I) Türkiye’nin sığla ormanları her yıl endişe verici ölçüde azalıyor. (II) Güneybatı Anadolu’da özellikle Marmaris ve Fethiye çevresinde ormanlık alanlar oluşturan sığla ağaçlarının bölge ekonomisinde önemli bir yeri var. (III) 1949 yılında yapılan bir araştırmaya göre 6 bin 212 hektar sığla ormanı vardı bu sayı 1982’de 5 bin hektara düştü. (IV) Günümüzdeyse 3 bin hektar sığla ormanı kaldı. (V) Sığla ormanlarının azalmasının en önemli nedeniyse buraların narenciye bahçelerine dönüştürülmesidir.

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

7. (I) Otuz yıl süren araştırmalar sonucunda çocukların yaz tatilinde bir önceki eğitim yılına göre zihinsel yeterlilik bakımından bir ay geriledikleri saptandı. (II) Yine başka bir araştırmaya göre çocuklar tatil boyunca zekâ derecelerinden bir puan kaybediyor. (III) Uzmanlara göre çocuklar boş zamanlarında çok fazla kitap okumuyor. (IV) Yeni öğretim yılı başladığında yaz tatillerini öğretici faaliyetlerle değerlendirmeyen çocukların ötekilere göre geri kaldığı da yapılan araştırmalarla tespit edildi. (V) Bu fark kısa sürede kapatılsa da çocukların bu durumla hiç karşılaşmaması için anne ve babalara büyük görev düşüyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. (I) Opera müziği ve tiyatroyu bir araya getiren bir sanat dalıdır. (II) Opera binaları kentlerle ilgili değerlendirmelerde önemli bir ölçüt olarak ele alınabilir. (III) Çünkü opera binaları ait oldukları kentin kültürel düzeyinin bir göstergesidir. (IV) Örneğin Avrupa’da önemli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan şehirlerden Paris’te beş; Prag Berlin Münih’te üçer opera binası vardır. (V) Bu opera binaları o kentte yaşayanların opera sanatına verdikleri değerin ötesinde kültürel ve sanatsal etkinliklere verdikleri önemin de göstergesidir.

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

9. (I) Çocukluğumuzda yaz mevsiminin çekici taraflarından birisi çizgi roman okuma özgürlüğüne kavuşmaktı. (II) Bilgisayarların DVD’lerin olmadığı hatta televizyonun her evde bulunmadığı zamanlarda yaz sıcaklarında eve kapanan çocukların tek eğlencesiydi çizgi romanlar. (III) Fazla çeşit

olmadığından piyasaya yeni çıkan ne varsa alınıp okunur okunanlar öteki çocuklardaki çizgi

romanlarla değiştirilirdi. (IV) Aynı zamanda kitapçılar da okunmuş çizgi romanları alır satar değiştirir ya da hemen oracıkta duvar dibinde okunmak üzere kiralardı. (V) Film yapımcıları ve senaristler pek çok çizgi roman karakterine hayat verip onları beyaz perdeye taşıdı.

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

10. (I) “Diş çürüklerine karşı etkili” sözü diş macunu üreticilerinin en dikkat çekici reklam sloganı hâline geldi. (II) Diş çürüklerinin tedavisinde dişin hasara uğramış sert dokularını onarmak için çeşitli dolgu malzemelerinden yararlanılmakta. (III) Bu dolgu malzemeleri arasında en çok dikkat çeken arka dişlerin dolgusunda kullanılan amalgam adı verilen bir alaşım. (IV) Bakır gümüş kalay ve çinkodan oluşan amalgam tozunun cıva ile karıştırılması sonucunda hazırlanan sert dayanıklı ama estetik olmayan bu malzeme yüz yılı aşkın bir süredir kullanılmakta. (V) Son yıllardaysa dişin doğal rengindeki estetik malzemelerin geliştirilmesi için büyük çabalar harcanmakta.

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

11. – 15. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLERİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ BULUNUZ.

11. . İlk televizyon uzaktan kumandasını 1950 yılında “Zenith Radio Corporation” adlı bir şirket piyasaya sürdü

II. “Lazy Bone” adı verilen bu kumanda televizyonun kanallarını değiştirebiliyordu ancak kablosuz değildi.

III. Televizyon ekranının her bir köşesine yerleştirilen dört tane fotosel aracılığıyla kablodan kurtarılan bu kumanda güneşli günlerde sorun yaratabiliyordu çünkü güneş ışığı kanalların kendiliğinden değişmesine neden oluyordu.

IV. Mühendis Eugene Polley 1955 yılında ilk kablosuz uzaktan kumandayı yaptı.

V. Bu kumanda çok yer kaplayan bir kabloyla televizyona bağlıydı bu da kabloya sık sık ayağı takılan tüketicinin hoşuna gitmiyordu.

A) I. ve IV. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V.

12. . Tarihte su altı dünyasının keşfinin Büyük İskender’le başladığı bilinir.

II. Hava sorununun çözümü araçların daha derinlere inmesini sağlamış ancak bu kez de derinlere indikçe artan basınç karşılaşılan yeni bir sorun olmuştur.

III. Deniz altına indirilen bir araca hava pompalama fikriyse ünlü İngiliz astrofizikçi Edmond Halley’e aittir ve bu keşfin tarihi 1690’dır.

IV. Tarihî kayıtlar MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender’in camdan bir kabin yaptırdığını ve su altına indiğini yazar ama araçtaki oksijen sorunu nedeniyle dalış çok sığ sularda ve kısa süreli olmuştur.

V. Bu sorun küre biçimli denizaltı araçlarının bulunmasıyla çözülmüş ve küre üzerinde her noktada eşit dağılan basınç daha derinlere inmenin yolunu açmıştır.

A) I. ve IV. B) II. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V.

13. . İnsanlar çok eski zamanlarda sayı saymayı öğrendilerse de hesap yapma ancak ticaretin başlamasıyla büyük önem kazandı.

II. Sayma ve hesaplama işlemlerinde parmaklar dışında kullanılan ilk yardımcı araçlar birden ona kadar sayıları temsil eden küçük çakıl taşlarıydı.

III. Mezopotamyalılar toprağı kazarak içine çakıl taşlarının konulabileceği bir dizi oluk açtılar ve çakıl taşlarını bu olukların birinden öbürüneaktararak basit hesaplar yapmaya başladılar.

IV. Bunu izleyen atılımlar ancak 17. yüzyılda logaritma cetveli sürgülü hesap cetveli ve basit mekanik hesap makinesi gibi aygıtların bulunmasıyla gerçekleşti.

V. Daha sonra Çin’de ve Japonya’da onlukları ve yüzlükleri simgeleyen boncuk sıralarından oluşan abaküs kullanıldı.

A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. ve V.

14. . Günün birinde duydum ki benim şiirlerimi beğeniyor üstelik dilinden düşürmüyormuş.

II. Çoğu zaman onun evinde gerçekleşen sohbetlerimizde edebiyat özellikle de şiir üzerine konuşurduk.

III. Benim de bazıları dergilerde yayımlanmış birçok şiirim olmasına karşın ona bunları hiç okumazdım.

IV. Çünkü bilirdim ki üstat kolay kolay beğenmez üstelik beğenmedikleriyle alay ederdi.

V. Edebiyatımızın önemli isimlerinden olan bu şairle ara sıra görüşme olanağı bulurdum.

A) I. ve III. B) I. ve V. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) IV. ve V.

15. . İstanbul’un tarihi yakın zamana kadar 3000 yıl öncesinden başlatılıyordu.

II. Çıkarılan otuzun üzerinde batık gemiyle dünyanın en büyük antik limanı sayılan Yenikapı kazı alanı yakın zamanda yeni bir keşfe daha olanak verdi.

III. Bu projede istasyonlardan biri olarak düşünülen Yenikapı’daki kazılar sırasında bulunan antik liman kalıntıları İstanbul’un tarihçesinin güncellenmesi gerektiğini ortaya koydu.

IV. Oysa boğazın iki yakasını denizin altından birbirine bağlaması planlanan Marmaray projesi çalışmaları bu kanıyı değiştirdi.

V. Batık gemilerin kalıntıları arasında bulunan Neolitik Döneme ait iyi korunmuş iki kürek şimdilik dünyanın en eski kürekleri olma özelliğini taşıyor.

A) I. ve III. B) II. ve IV. C) II. ve V. D) III. ve V. E) IV. ve V.

16. . çökelti örneklerinin içinde

II. Japon araştırmacılar Guam Adası’nın güneybatısında

bulunan

III. çoğu şimdiye kadar bilinmeyen birhücreli

IV. canlılara ait fosiller buldular

V. Challenger Çukuru’ndan aldıkları

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

17. . 2026 ile 2060 yılları arasında dünyanın

II. neslinin yok olmasına yol açacağını ortaya koydu

III. bunun kutuplarda yaşayan bazı canlı türlerinin

IV. yapılan son araştırmalar önlem alınmadığı takdirde

V. ortalama sıcaklığının iki derece artacağını ve

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

18. . İbrahim Peygamber’in bugün kalenin

II. Halep şehri “süt sağmak” anlamına

III. olduğu tepede süt sağarak ihtiyacı

IV. gelen Arapça “Halab al Shahba” adını

V. olanlara dağıtmasından alıyormuş

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

19. . incelediği esere bakış açısını

II. bulduğu sonuçların çeşitlilik kazanmasını da

sağlar

III. zengin bir kültürel birikime sahip olması

IV. genişletmekle kalmaz

V. bir edebiyat araştırmacısının

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi ilk sırada yer alır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

20. . kısa bir gözlem sonunda keşfedildi çünkü

II. yaklaşık bir saat süren

III. gezegenin yeri daha önceden

IV. Neptün gezegeni Johann G. Galle tarafından

V. matematiksel olarak hesaplanmıştı

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

21. . küçük bir şehrinde kurulan aile tersanesi

II. günümüzde uluslararası pazardaki

III. güçlü rakipleriyle yarışabilecek duruma gelmiştir

IV. denize kıyısı bile olmayan

V. 1795’te Almanya’nın

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

22. “Büyük projelere yarım kalmış fikirlerle başlamayın.” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başarılı her işin ortak çalışmaların ürünü olduğu

B) Bir işi bitirmeden başka bir işe başlamanın yanlışlığı

C) Başkalarının düşünceleriyle başarıya ulaşılamayacağı

D) Önemli bir konu hakkında yeterince düşünülmeden uygulamaya geçilmemesi gerektiği

E) Geniş kitleleri ilgilendiren çalışmalardan sonuç almak için beklemek gerektiği

23. “Kabuğu yeşil olan bir cevizi kırmak neredeyse imkânsızdır ama olgunlaşan ceviz bir vuruşta açılır.” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zamanından önce kalkışılan işleri başarmanın zor olduğu

B) Bir sorunu çözmek için bazen başkalarının yardımına gereksinim duyulduğu

C) Sorunları çözmek için farklı bir bakış açısına sahip olmak gerektiği

D) Zor işlerin üstesinden gelmek için kararlılığın önemli olduğu

E) Bazen eldekilerle yetinmek gerektiği

24. Bakımlı köy evinde kedileri tavukları ve eksik olmayan konuklarıyla yaşıyordu. Evin giriş katına yerleştirdiği

seramik fırını ise yaşamının rengi ve anlamıydı. Bin bir renkli tabaklar çanaklar vazolar heykelcikler

üretiyordu çamurdan. Bir ara neden kenti bırakıp Ege’nin bu küçük köyüne kaçtığını sordum. Bir an sustu sonra: “Hayatı yavaşlatmak için!” dedi.

Bu parçadaki altı çizili sözle kişi neyi anlatmak istemiştir?

A) Köyde istediği kadar seramik üretebileceğini

B) Kentin yorucu koşullarında sağlık sorunları yaşayacağını

C) Çalışmalarının doğal bir çevrede daha verimli olacağını

D) Toprakla uğraşan insanlar arasında daha mutlu olacağını

E) Köyün kargaşadan uzak sakin ortamında hayatı duyumsayarak yaşayacağını

25. Talihi yaver gidip şöhrete ve servete sahip olmuş bir kişinin akılsızca görgüsüzce ve cahilce davranışlar sergilediğini gördüğünüzde Moliére’in Harpagon’unu hatırlamaz mısınız?

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?

A) Moliére’in şans eseri şöhrete ve servete sahip olduğu

B) Aniden zenginleşen kişilerin kendilerini çevrelerinden soyutladıkları

C) Şans oyunlarıyla servet edinenlerin bu serveti mutlaka yitirdikleri

D) Moliére’in bu davranışları sergileyen bir kahraman yarattığı

E) Bir şekilde şöhreti yakalamış olan kişilerin servetlerinin de arttığı

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ayraç içinde verilen sözcüğün anlamını içermemektedir?

A) Anne sütüyle beslenen bebekler çok sayıda mikroorganizmaya karşı korunmuş oluyor. (öncelik)

B) Anne sütünün içeriği hâlâ tam olarak bilinmiyor. (belirsizlik)

C) Anne sütü bebekler için en uygun besindir. (üstünlük)

D) Anne sütünün bileşimi bebeğin gereksinimlerine göre değişim gösterir. (uyum gücü)

E) Uzmanlar bebeğin altı aylık oluncaya kadar yalnızca anne sütüyle beslenmesini öneriyorlar. (salık verme)

27. (I) Belediyelerin internet sitelerine girdiğinizde bu sitelerin çok büyük bir kısmında o şehrin mutlaka İpek

Yolu Kral Yolu ya da Baharat Yolu ile bağlantısı verilir. (II) Genellikle bir taş yol “İşte İpek Yolu!” diye gösterilir. (III) Böylelikle İpek Yolu dendiğinde E-5 türü bir yol anlaşılmaktadır. (IV) Aslında kavramsal olarak İpek Yolu bir yol hattını değil ipek ticaretinin bütün iktisadi kültürel siyasal özelliklerini içermektedir. (V) Bu açıdan İpek Yolu arkeoloji sanat tarihi mimarlık tarihi ekonomi tarihi gibi pek çok bilimin de ilgi alanına girer.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede bir saptama yapılmıştır.

B) II. cümlede bir adlandırmanın neden kaynaklandığı açıklanmıştır.

C) III. cümlede bir adlandırmadan ne anlaşıldığı belirtilmiştir.

D) IV. cümlede bir bilginin yanlışlığı dile getirilmiştir.

E) V. cümlede bir kavramın farklı alanlarla bağlantısı üzerinde durulmuştur.

28. (I) Araştırmacılar nanotüpleri kullanarak “kalıcı” bilgisayar belleği üretebilecekleri görüşünde. (II) Bilginin manyetik bir disk üzerinde saklandığı “uçucu” bellek türlerinde bilgi yalnızca bilgisayar açık olduğu sürece korunuyor. (III) Bilgisayar her açılıp kapandığında sakladığı bilgiyi sabit diskten alıp yeniden elektronik bellek üzerine yazıyor. (IV) Kalıcı bellekteyse sistem bilgisi bilgisayar kapatıldığında da silinmiyor. (V) Böylece bilgisayar açılırken beklenmesi gereken süre ortadan kalkıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre “Bilgisayar

açılırken bir süre beklemenin gerekmesi de bu işlemin yapılmasından kaynaklanıyor.” cümlesi getirilebilir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

29. İbni Haldun’a göre tarih Yunan tarihçileri ile onlardan sonra gelen Müslüman tarihçilerin düşündükleri gibi birtakım dinî siyasi ve askerî olayları oluş sırasınagöre arka arkaya vermekten veya peygamberlerin ve hükümdarların hayatlarını anlatmaktan ibaret değildir. Bir tarihçinin öncelikle tarihî olaylardaki benzerlikleri ve farklılıkları saptayarak bunlar arasındaki zaman ve mekân dışı nedensellik ilişkilerini belirlemesi gerekir.

Aşağıda verilen örneklerden hangisi İbni Haldun’un tarih görüşünü örnekler nitelikte bir yargıdır?

A) Tarihte çok uluslu imparatorlukların parçalanmasının ana nedenlerinden biri milliyetçilik akımının ortaya çıkması ve güçlenmesidir.

B) Sümerler ziggurat denilen tapınaklarını rasathane olarak da kullanmış Ay ve Güneş tutulmalarını hesaplamıştır.

C) Türklerin Anadolu’ya akınları 11. yüzyılda Çağrı Bey ve Tuğrul Bey dönemlerinde yoğunluk kazanmıştır.

D) Hititler ve Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşması yazılı bir antlaşmadır.

E) Hukuk kavramı ve adaletin üstünlüğü anlayışı Mezopotamya’da Lagaş Kralı Urgakina’nın düzenlediği kanunlarla ortaya konmuştur.

30. Fiziğe kimyaya ya da öteki bilim dallarına ilgi duymayan insanlar için doğanın kuralları çok da şaşırtıcı olmayan statik kurallardır. Bilim adamları için ise bunlar bulundukça ve keşfedildikçe farklılaşan tılsımlıyapı taşlarıdır.

Bu parçada bilim adamlarının hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?

A) Araştırma yapmaktan yorulmadıkları

B) Açık fikirli oldukları

C) Gördükleri karşısında birbirlerinden farklı tepkiler verdikleri

D) Öteki insanlara yol gösterdikleri

E) Bakış açılarının öteki insanlardan farklı olduğu

31. Filozoflarherkeste parça parça ve karmaşık olarak var olan bilgileri düzenli ve sistemli bilgiler hâline getirirler.

Bu söz aşağıdaki soruların hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?

A) Filozofların çalışma yöntemleri bilim adamlarınınkinden farklı mıdır?

B) Felsefi düşünce yeteneği her insanda doğuştan mı vardır?

C) Filozoflar öteki insanlardan hangi yönüyle ayrılır?

D) Bilgilerin düzenli oluşu onların doğru olmasını sağlar mı?

E) Yalnızca filozoflar mı sistematik çalışma prensibine sahiptir?

32. Belgesel filmlerin kalitesi öncelikle hazırlık aşamasında yapılan araştırmayla doğru orantılıdır. Ayrıca bu aşamada varsayımlardan kaçınılmalıdır. Araştırmalar sonunda elde edilen bilgilerin doğruluğunun çeşitli kaynaklardan denetlenmesi de gerekmektedir.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?

A) Belgesel film çekerken hangi bilimsel kaynaklardan yararlanılabilir?

B) Belgesel film çekerken ne tür zorluklarla karşılaşılabilir?

C) Belgesel film çekerken sette nasıl bir iş bölümü yapmak gerekiyor?

D) Nitelikli bir belgesel film çekerken hazırlık aşamasında neler yapılması gerekir?

E) Belgesel film çekiminde hazırlık aşaması ne kadar sürer?

33. Her çocukta görülmese de birçok çocukta karşılaşılan okul korkusunun en önemli nedeni çocukların yapabileceği işleri bile anne ve babaların yapmasıdır. Bu yanlış bir tutumdur. Çünkü okula gitmekten korkan çocuklar genelde —- çocuklardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) daha önce hiç sorumluluk almamış aileleri tarafından sürekli korunmuş

B) uzun süre dikkatini toplayamayan ailelerince sürekli eleştirilen

C) çevresindekilere karşı ilgisiz bencil

D) okul öncesi eğitimi almamış karamsar

E) her şeyin kusursuz olmasını isteyen yanlış yapmaktan korkan

34. Yapılan bir araştırmaya göre 1960-1980 yılları arasında öykü kitabı yayımlamış kadın yazarların ele aldıkları konular açısından çizdiği genel tablo çok karmaşık değildir. Söz konusu yazarlardan adları fazla duyulmamış olanlar daha çok gündelik yaşamla ilgili sorunları yansıtmaya çalışmışlardır. Tanınmış olanlarsa ilgi gören toplumsal sorunları ayrıntılı olarak değişik yönleriyle ele alıp işlemişlerdir.

Bu parçada sözü edilen kadın öykü yazarlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sorunlara yaklaşımlarının yüzeysel olduğu

B) Kadınların güncel sorunlarını yeterince yansıtmadıkları

C) Bu dönemde kitaplarına olan ilginin arttığı

D) Konulara öncekilerden çok farklı bir biçimde yaklaştıkları

E) Tanınmamışlarla ünlülerin seçtiği konular arasında fark olduğu

35. Bir sanat yapıtı konunun ele alınış biçimi ve işleniş özellikleri açısından değerlendirilmelidir. Bunun için konunun ne olduğu değerlendirmede göz önüne alınmaz. Ama bazıları bu yanılgıya düşer ve beğendikleri onayladıkları bir konuyu işleyen yapıtı güzel ve değerli bulurlar. Bu tür değerlendirmeler bir portreyi sevgilisine benzediği için güzel bulmak gibidir.

Bu parçaya göre bir sanat yapıtını değerlendirmede benimsenmesi istenen yaklaşım aşağıdakilerin

hangisidir?

A) Yapıcılık B) Nesnellik C) Açıklık D) Çok yönlülük E) Samimiyet

36. Dağcılık konusunda yıllar boyu geliştirdiğim bir anlayışım var. Benim için önemli olan sadece zirveye çıkmak değil dağı bir bütün olarak yaşamak. Teknik açıdan zorlukları olmayan rahat yürüme ve eski usultırmanmaolanağı veren dağlara çıkmak benim içinçok keyifli bir iş.

Bu sözlerin söylenmesindeki amaç aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Dağa tırmanmanın zorluklarını dile getirmek

B) Dağa tırmanmanın zamanla bir tutku hâline geleceğini vurgulamak

C) Ne tür dağ tırmanışları yapmaktan hoşlandığını açıklamak

D) Dağa tırmanmanın neden güç olduğunu anlatmak

E) Dağcılık sporunun yaygınlaşmasını sağlamak

37. Günümüzde araştırmacılar sanatın kökenlerini binlerce yıl önce yaşamış insanların ortaya koyduğu ürünlerde arıyorlar. Ancak o çağın insanının yaratma isteğini ve sürecini tanımlamak pek kolay değildir. Mağarasına çizdiği resimlerde neyi amaçlıyordu tarih öncesi insanı? Zamanlarının çoğunu mağaralarda geçiren bu insanlar için bir oyalanma aracı mıydı resim? Yoksa gerçekçi bilinçli bir yaratma ihtiyacının ürünleri miydi? Eski çağlardan günümüze gelen küçük heykelciklerin bir simgesel anlamı saptanmış belirli bir formu mu vardı? Tüm bu sorulara

kesin yanıtlar vermek o kadar da kolay değildir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisi eleştirilmektedir?

A) Amacı bilinmeyen bir yaratma döneminin ölçü alınması

B) Geçmişte yaşamış insanların inançlarının yeterince bilinmemesi

C) Araştırma yöntemlerinin geliştirilmeye çalışılmaması

D) Değişen yaşam şartlarının göz önünde tutulmaması

E) Tartışmaların bir sonuca ulaşmaması

38. Yazar kafasındakini kâğıda döktükten sonra işi bitmiş saymamalı; yazısını bir kez bir kez daha gerekirse

birkaç kez daha başkasının yazısını okuyormuş gibi okumalı. Böylece her okuyuşta dalgınlıktan dikkatsizlikten

kaynaklanan yanlışları görüp düzeltecek düşünme ve araştırma yetersizliklerini tamamlayacak gerekli olmayan kısımları çizip atacaktır. Kısacası her yazar yazısını gün ışığına çıkarmadan önce döne döne denetlemelidir.

Bu parçaya göre yazı yazmayla ilgili olarak önerilenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Eleştirel bir gözle inceleme

B) Eksikleri giderme fazlalıkları çıkarma

C) Tekrar tekrar okuma

D) Okurlardan gelebilecek tepkileri önemseme

E) Hatalarını en aza indirmek için çaba harcama

39. Günümüzde hiçbir müzede ve koleksiyonda yer almayan Türk sazı “çeng” yeniden hayat buldu. Bir sanatçımız uzun araştırmalar sonucunda 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı ve İran minyatürlerindeki çeng modellerinden

ve 15. yüzyıl Türk şairi Ahmed-i Dai’nin mesnevisi “Çeng-nâme”den yararlanarak çengi nasıl yapacağını öğrendi kullanma tekniğini geliştirdi. Arap sazlarına benzeyen bir çalgı olan çalınırken diklemesine tutulan ve her makamda akordu değiştirilen çeng 16. ve 17. yüzyıllara ait parçaların günümüze ulaşmasına katkıda bulundu.

Bu parçada çeng ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) Nasıl bir müzik aleti olduğuna

B) Ne zaman ortadan kalktığına

C) Yapımında kullanılan bilgilerin nerelerden alındığına

D) Hangi dönemlere ait yapıtların seslendirilmesini sağladığına

E) Nasıl çalınacağıyla ilgili bilgiye

40. Yabancı dil öğreniminde sözlüklerin ayrı bir yeri vardır. Bir sözlükte her zaman kullanılan yaygın sözcüklerin

bulunması bunların değişik anlamlarının örneklerle açıklanması söyleyiş ve vurgulama düzeninin gösterilmesi açıklamaların doğru ve anlaşılır bir dille yapılması gerekir. Kullanımdaki sözlüklerin önemli eksiklerinden biri sözcüklerin Türkçe açıklamalarındaki özensizliktir. Açıklamalar çoğu kez Arapça-Farsça karışımı sözcüklerle yapıldığından bunları anlamak zordur.

Bu parçadan yabancı dil sözlükleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Yeni bir dil öğrenirken önemli olduğu

B) Ne gibi özellikler taşıması gerektiği

C) Sözcüklerin kökenleri hakkında bilgi verdiği

D) Açıklamalarda kullanılan yabancı sözcüklerin anlamada güçlük yarattığı

E) Sağlam bir Türkçeye dayandırılması gerektiği

41. Müzelerin genellikle şehir merkezinde insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde olmasını bekleriz. Oysa

Japonya’daki Miho Müzesi bir dağın tepesine kurulmuş. Müze Kyoto şehir merkezinin 30 km kadar dışında. Şehir merkezinden müzeye ulaşım düzenli olarak yapılıyor. Miho Müzesi’nin koleksiyonu müzenin kurucusunun eskiden Japon çay törenlerinde kullanılan eşyaları biriktirmesiyle başlıyor. Asya ve Batı kültürlerine ait eserleri içeren müze koleksiyonu 2 binden fazla parçadan oluşuyor. Ayrıca düzenli olarak dönemsel sergilere de yer veriliyor. Böylece ziyaretçiler her seferinde yaklaşık 250-500 kadar yeni eser görme olanağı buluyor.

Bu parçada Miho Müzesi’yle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) Alışılmışın dışında bir yerde kurulduğuna

B) Ziyaretçiler için ulaşım olanaklarının sağlandığına

C) Farklı yapıtların da sürekli görülebileceğine

D) Sergilenen eserlerin bir kısmının neler olduğuna

E) Görülmesi gereken sayılı müzeler arasında yer aldığına

42. Ah küçük yemyeşil bir bahçem olsaydı! Duvar dibine ortancalar dikerdim; pembeli mavili… Çünkü ortancalar gölgeyi sever. Sonra toprak saksılar almak gerekirdi küpe sardunya yılbaşı çiçekleri çeşit çeşit kaktüsler ve bir de kauçuk fidanı yetiştirmek için. Sulak yerleri seven narin Japon şemsiyeleri de kuyunun ya da fıskiyeli mermer havuzun yanına… Cennet gibi bir bahçe yaratma fikri bazen bir tutku hâline gelebiliyor bunun insanoğlunun hiç değişmeyen isteği olduğunu bilmeden…

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Karşılaştırmalarla anlatım somutlaştırılmıştır.

B) Benzetme yapılmıştır.

C) Anlatanın duygularına yer verilmiştir.

D) Neden ve sonuç bildiren cümleler kullanılmıştır.

E) Betimleyici ögelere yer verilmiştir.

43. Hepiniz roman yazabilirsiniz. Edebiyat nedir biliyorsanız anlatma gücünüz varsa çevreyi ve insanı ilgilendiren

sorunları biliyorsanız dünyadaki roman örneklerinin en güzellerini ve en başarılılarını bir sınava girecekmiş gibi okuyup incelemişseniz en son olarak da romancı doğmuşsanız… O zaman hepiniz roman yazabilirsiniz. Ama bir şey daha gerekli: Kimseye benzememek kendiniz olabilmek…

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi roman yazabilmenin koşulları arasında yer almaz?

A) Özgün olma

B) Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olma

C) Dili iyi kullanabilme

D) Biçimsel özellikleri ön plana çıkarabilme

E) Okuduklarını kılı kırk yararak değerlendirme

44. Kelebek gözlemciliği son yıllarda kuş gözlemciliği kadar ilgi duyulan bir hobi hâline geldi. Zengin kelebek

türleriyle Türkiye sayıları giderek artan yerli ve yabancı kelebek gözlemcileri doğa fotoğrafçıları ve böcek bilimciler için Avrupa’nın önemli gözlem alanlarından biri durumunda. Kelebeklerin farklı türlerini bir arada görmek için onların yaşam alanlarını ziyaret etmek gerekir. Çoruh Vadisi ve özellikle vadideki Kan Deresi kelebek popülasyonu açısından zengindir. Kaçkar Dağları ve Barhal Deresi de adeta birer kelebek cennetidir. En meşhur gözlem bölgesiyse Fethiye’deki Kelebekler Vadisi’dir. Yaklaşık 85 tür gündüz ve gece kelebeğine ev sahipliği yapan vadinin en popüler kelebeği temmuz ve ağustos aylarında uçan Kaplan kelebeğidir.

Bu parçada kelebeklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) İlgilenenlerin sayısının arttığına

B) Doğal dengenin bozulmasından en çok onların etkilendiğine

C) Ülkemizde çok çeşitli türlerinin yaşadığına

D) Bir yere özgü türün bir özelliğine

E) En çok nerelerde görülebileceğine

45. “Tiyatronun asıl amacı dünyaya ayna tutmaktır.” Diyen Shakespeare’in bu anlayışı “Komedinin amacı

çağımız insanlarının kusurlarını ortaya sermektir.” diyen Moliére’in tiyatro anlayışına uygun bir nitelik taşır. Komedide entrika oyunun iskeletini; kurgu bu iskeleti bir arada tutan eklem yerlerini temsil eder hareketin belli yönde seyretmesini sağlar ve her şeyi derli toplu tutarak oyunun dağılmasını önler. Ancak böylesi oyunlar izleyicinin dikkatini bir noktada tutmayı başarır. Çünkü ancak o zaman her şey ahenk içinde bir arada bulunur. İlgi çekmenin tek koşulu budur. Oyunun özü eserin ruhu olurken diyaloglar bu iskeleti saran bedeni oluştururlar.

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Entrika komedinin önemli unsurlarındandır.

B) Kurgu oyunun akışını sağlayan ögedir.

C) Tiyatro hayattan kesitler yansıtır.

D) Kurgusu iyi yapılmamış bir oyun izleyicinin ilgisini canlı tutamaz.

E) Konusunu gündelik yaşamdan alan oyunlar daha çok beğenilmektedir.

46. Kalıtsal hastalıklar genlerde meydana gelen hatalardan kaynaklanır ve kuşaktan kuşağa aktarılarak genetik

yapının bir parçası olur. Kalıtsal hastalığı olanların büyük çoğunluğunun annesi ve babası sağlıklı olabilir. Bunun nedeni hastalığın ancak hem anneden hem de babadan hatalı gen geldiğinde görülmesidir. Taşıyıcılardaysa anne ya da babadan alınan genlerden sadece biri hatalıdır. Taşıyıcılar taşıyıcı olduklarını dahi bilmeyebilirler. Aslında herkes bazı kalıtsal hastalıkların taşıyıcısıdır. Her bireyde yaklaşık 50 hatalı gen olduğu tahmin edilmektedir. Ama insanda yaklaşık 35.000 gen olduğu göz önüne alındığında bu sayı önemsiz kalmaktadır. Akraba evliliğinden olan

çocuklardaysa anne ve babadan gelen belli bir genin ikisinin de hatalı olma olasılığı artmaktadır.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) Sağlıklı bireylerdeki hatalı genlerin belirlenmesinin geçmişe göre daha da kolaylaştığına

B) Taşıyıcıların hastalık belirtisi göstermeyebileceğine

C) Akraba evliliklerinin neden olacağı sorunların kaynağına

D) Hangi durumda hatalı genlerin hastalığa neden olacağına

E) Kalıtsal hastalıkların ortaya çıkış nedenine

47. Atalarımız da müziğe bizim kadar düşkünlermiş. Araştırmalarda Fransa ve Slovenya’da hayvan kemiklerinden

yapılmış yaşları 4000 ile 53.000 arasında değişen flütler bulunmuş. Bu eski enstrümanlarda ses üreten bir tıkaç bulunuyor. Bu özellik aletin çalınmasını kolaylaştırırken yapımını da güçleştiriyor. Bu da eski uygarlıkların karmaşık müzik aletleri yapmaya epey zaman ayırdıklarını gösteriyor. Tarihî flütlerin araştırmacılarca yapılan modern kopyalarında notalar değişik ölçülerde çalınabiliyor. Üretilen sesler genellikle saf ve kalıcı tonlarda oluyor. Bu aletlerde gelişmiş teknikler kullanılması da oldukça şaşırtıcı.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) Flütlerin yapımında kullanılan malzemeye

B) Binlerce yıl önce de insanların müzikle uğraştığına

C) İnsanların duygu ve düşüncelerini müzikle ifade edebildiklerine

D) Flütten çıkan seslerin nasıl olduğuna

E) Bulunan müzik aletinin özelliklerine

48. Bireyin kendinde bulunan kusurları başkalarında görme davranışına yansıtma denir. Yansıtmada kişi kendi

eksikliklerinin ve yenilgilerinin sorumluluğunu veya suçunu başkalarına yüklediği gibi kendinde suçluluk uyandıracak nitelikteki düşünce ve isteklerini de öteki insanlara veya nesnelere mal edebilir.

Bu parçada sözü edilen “yansıtma”ya örnek olabilecek davranış biçimi aşağıdakilerin hangisi olamaz?

A) Koltuktan düşen küçük bir çocuğun koltuğu tekmelemesi

B) Eski arabasını tamirciye götüren bir kişinin arabasının yolların bakımsızlığı yüzünden bozulduğunu söylemesi

C) Başarısız olan öğrencinin başarısızlığını öğretmende araması

D) Sobaya çarpınca eli yanan bir kişinin bir daha sobaya el sürmemesi

E) Hırsızlık yapan bir gencin suçu kendisini işten çıkaran işvereninin üzerine atması

49. Duygusal zekâsı yüksek çocuklar yetiştirmeye niyetliyseniz çocuğunuzun uzun süre televizyon izlemesine

ve bilgisayar başında boş yere çokça zaman harcamasına engel olmalısınız. Dama ya da satrançoynama kitap okuma sanat tasarımları yapma gibi etkinliklerle zaman geçirmek çocuğunuz için daha faydalı olacaktır. Unutmayın ki kitabın sayfalarına dokunmanın top sahasında koşmanın maket uçak yapmanın ya da örgü örmenin vereceği hazzı hiçbir sanal verici sağlayamaz.

Bu parçadan çocuk yetiştirmeyle ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) Çocuğun zamanını daha keyifli geçirebilmesi için el becerilerini kullanabileceği etkinliklerden yararlanılabilir.

B) Bilgisayar karşısında geçirilen uzun saatlerin çocuğa fazla yararı yoktur.

C) Yaratıcı düşünmeyi ön plana çıkaran etkinliklere önem verilmelidir.

D) Duygusal zekânın geliştirilmesinde anne ve babalara önemli görevler düşer.

E) Kitle iletişim araçlarında çocuklara yönelik programlar eğitici olmalıdır.

50. Eski Çağ olimpiyat oyunlarının amacı bazılarına göre tanrı ve tanrıçaları özellikle de baş tanrı Zeus’u onurlandırmak için tüm Yunan dünyasını bir araya getirmekti. Olimpia’da düzenlenmeye başlanan bu tören

Antik Yunan’da düzenlenen en önemli iki dinsel törenden biriydi. Şehir devletleri arasında düzenlenen atletizmle ilgili yarışmaların yapıldığı bu spor oyunlarına Yunanlı genç erkekler katılabiliyordu. Yıllar geçtikçe bu oyunlara boks güreş uzun atlama cirit atma ve disk fırlatma gibi yenileri de eklenmiştir. Dört yıl arayla gerçekleştirilen oyunlar ev sahipliği yapan şehre büyük bir saygınlık kazandırdığından bu dönemde şehir devletleri

organizasyona ev sahipliği yapmak için birbirleriyle savaşmışlardır.

Bu parçada olimpiyat oyunlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) İlk olarak nerede yapıldığına

B) Ortaya çıkmasında ekonomik kaygıların etkili olduğuna

C) Yarışmacıların sahip olması gereken özelliklere

D) Düzenlenme nedenine

E) İçerdiği spor dallarına

51. Itrî’nin müziği “klasik” diye nitelendirilebilecek özellikler taşır. Onun bütünüyle kendine özgü bir anlatımı

yapıtlarının dengeli oturmuş bir yapısı vardır. Dokunaklı yapıtlarında bile abartıdan gereksiz süslemelerden

kaçınmıştır. Cümleleri açık ve berraktır. Yapıtlarının ezgi yapısındaki özellikleriyse sanatının ancak teknik bir inceleme çerçevesinde değerlendirilebilecek başka bir yönüdür. Hiçbir bestesinde alışılmış ezgi örneklerine rastlanmaz. Belli bir makamdaki yapıtı başka bir bestecinin aynı makamdaki bir yapıtıyla karşılaştırıldığında Itrî’nin o makamı çok farklı buluşlarla işlediği görülür.

Bu parçaya göre Itrî ve yapıtlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yaptıkları tepkiyle karşılanmış ve birçok eleştiri almıştır.

B) Özgün nitelikler taşır.

C) Değerlendirmek için teknik bilgi gerekmektedir.

D) Sözleri anlaşılır biçimdedir.

E) Diğer bestecilerden farklı teknikler kullanmıştır.

52. VE 53. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Karadeniz dünyanın “en büyük oksijensiz su kütlesi olma” özelliğine sahip bir iç deniz. Derinliği yer yer 2000 metreyi aşan bu denizde 150-200 metrenin altında kimi bakteriler dışında canlı yaşamıyor. Bu iç denizin diğer denizlerle tek bağlantısı İstanbul Boğazı. Tarım etkinliklerinde çevreye duyarlı yöntemlerin azlığı arıtma tesislerinin yetersiz kalışı denize her yıl binlerce ton zararlı maddenin karışmasına neden oluyor. Buna ek olarak tankerlerden denize salınan zararlı maddeler ekosistemi alt üst ediyor. 1970’lerden bu yana bu etkilere bağlı olarak balık çeşitliliğinde belirgin değişmeler ekonomik değeri olan balık türü sayısında da önemli ölçüde azalmalar gözleniyor.

52. Bu parçada Karadeniz’le ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir?

A) Kirlenme konusunda alınacak tedbirlere

B) Çevresindeki ülkelere sağladığı çeşitli yararlara

C) Öteki denizlerden ayrılan özelliğine

D) En çok hangi balık türlerinin yaşamasına elverişli olduğuna

E) Bulunduğu bölgenin iklimini etkilediğine

53. Bu parçaya göre Karadeniz’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Konumu gereği yalnız bir yerden öteki denizlere açılabilmektedir.

B) Son yıllarda avlanan balık miktarında azalma olmuştur.

C) Kirlenmesine yol açan birçok faktör vardır.

D) Belirli bir derinlikten sonra çoğu canlı türü yaşayamamaktadır.

E) Yoğun gemi trafiği güvenlik sorunları yaratmaktadır.

54. VE 55. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

1970’li yılların ilk yarısında şimdikinden çok farklı bir Ankara’da yaşıyorduk. O günlerde Esat Caddesi’nde top oynayabiliyorduk. 10-15 dakikada bir geçen araçlar bizi çok da fazla etkilemiyordu. Şimdi beton yapılarla

dolmuş olan Gaziosmanpaşa’nın büyük bir bölümü bizim için mesire yeriydi. İlkokuldaki çocuklar Kuğulu Park’a pikniğe götürülürlerdi. Ev gezmeleride hayatın vazgeçilmez bir parçasıydı. Ayrıca televizyonlar bizi böylesine esir almamıştı. En büyük zevkimiz açık hava sinemalarıydı. “Kuruşlu” yılların Ankarasında çamur vardı sıkıntı vardı. Yine de insanlar huzurlu ve mutluydu. Aradan yıllar geçti. “Kuruşlu” yıllar geri geldi ama —-

54. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) o Ankara’dan eser kalmadı.

B) o dönemde yaşananlar anı olarak belleğimizde yer etti.

C) o günlerde hayatımızı kolaylaştıracak olan teknolojiyle pek tanışmamıştık.

D) yaşananlar herkeste farklı izler bırakıyor.

E) her dönemin kendine özgü güzellikleri var.

55. Bu parçada o zamanki Ankara’yı şimdikinden ayıran hangi özellikte söz edilmiştir?

A) Artan trafik yoğunluğundan

B) Hava koşullarının değişmesinden

C) Semtlerin değişen yüzünden

D) Televizyonun sosyal hayata etkilerinden

E) Birlikte geçirilen zamanın azalmasından

56. VE 57. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Kurgu kurgulama ya da kurmaca gerçek dünyadan alınan malzemenin yazarın hayal dünyasında sanatsal bir biçime dönüşmesi; gerçekliğin hayal gücüyle sanal kurgusal kurmaca bir âleme dönüştürülmesidir. Gerçeklikte insan zihninden bağımsız olarak dış dünyada var olan olay olgu durum ve varlıklar söz konusudur. Kurmacadaysa sanatçı gerçekliklerden işine yarayanları alarak soyut güzel estetik kendi içinde uyumlu yeni bir bütün oluşturur.

56. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Bir görüşü örnekler vererek açıklama

B) İki kavram arasındaki çelişkileri belirtme

C) Bir kavramı açıklarken başka bir kavramdan yararlanma

D) Farklı görüşleri ortaya koyma

E) Bir düşünceyi aşamalı olarak anlatma

57. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kurmaca gerçek değildir ama gerçeklerden kopuk da değildir.

B) Yazar yapıtını oluştururken kendi dünyasıyla dış dünyayı harmanlar.

C) Yazar gerçekliği yapıtında belli ölçülerde kullanır.

D) Yazar yapıtlarını okurlarını anlattıklarına inandırmak kaygısıyla oluşturur.

E) Kurgu yapıtın bütün yönleriyle uyum içinde olmalıdır.

58. VE 59. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Köprü Irmağı’nın Bolaşan Köyü ile Beşkonak Köyü arasında oluşturduğu yarma vadi on dört kilometre uzunluğu ve yüz metreyi aşan duvarlarıyla bölgenin en uzun kanyonu. Bu kanyona adını veren Oluk Köprü ise MS 2.yüzyılda yapılmış. Yani yüzyıllardır Köprü Irmağı’na kafa tutarak ayakta durmakta. Eğer Akdeniz’in bu asi çocuğuyla dans etmeye hazırsanız mutlaka burada rafting yapmalısınız. Fakat dikkat edin bu asi çocuk başınızı döndürebilir.

58. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir?

A) Kanyonun benzerlerinden ayrılan bir yönüne

B) Vadinin her yıl çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığına

C) Köprünün uzunluğuna

D) Irmağın derinliğine

E) Kanyonun yakınındaki köylerin özelliklerine

59. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Uyarı yapılmıştır.

B) Sayısal değerlere dayanan bilgiler verilmiştir.

C) Yer yer öznel bir anlatımdan yararlanılmıştır.

D) Öneride bulunulmuştur.

E) İkilemelerden yararlanılmıştır.

60. VE 61. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Robot teknolojisi çağımızda ortaya çıkan birçok bilimsel ve teknolojik gelişmenin robot adı verilen teknolojik ürünlere dönüşmesidir. Robot dendiği zaman akla insan gibi hareket eden düşünen ve karar verebilen makineler geliyor. Bunda izlenen bilim kurgu filmlerinin çok büyük etkisi var. Bu filmlerden hareketle günlük yaşamda olmasa da fabrikalarda robotlar kullanılmaya başlandı. Bu robotlar düşlendiği gibi insan görünümündeki robotlardan çok farklıydı. Bunlar ağır parça taşıyan boya ve kaynak gibi güç işleri zorlanmadan yapan robot kollardı. Gelişen teknolojiyle birlikte zaman içerisinde robotlar yalnızca robot kol olmaktan çıkıp çevresini algılayabilen çevresine tepki verebilen ve bir noktadan başka bir noktaya gidebilen makineler hâline geldi. İnsan yaşamına benzetildiğinde robot teknolojisi emekleme çağını henüz tamamlayarak iki ayağı üzerinde yalnızca bir iki adım atabilen küçük bir çocuk olarak düşünülebilir. Yetişmiş bir insan olarak ulaşacağı düzeyi düşündüğümüzdeyse

gelecek nesilleri nasıl bir teknolojinin beklediği tahminedilebilir.

60. Bu parçada robotlarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir?

A) Uzay araştırmalarında kullanıldığına

B) Eğitim alanında yararlanılabileceğine

C) Yapabileceği iş çeşidinin gittikçe artacağına

D) İnsanın yaptığı bütün işleri yapabildiğine

E) Karşılaştığı her soruna kısa sürede çözüm bulabileceğine

61. Bu parçaya göre robotlarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) İlk yapılanların sanayi alanında kullanıldığı

B) Zaman içinde gelişip değiştiği

C) Bilim kurgu filmlerinin etkisiyle tasarlanmaya başlandığı

D) Kullanımı yaygınlaşınca insana gereksinim kalmayacağı

E) Kimi işlerin yapılmasını kolaylaştırdığı

62. – 64. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

(I) Antik dönemlerde çok güzel ve bereketli bir bölgede kurulan birlik ve beraberlik içinde yaşayan komşularıyla iyi geçinen haklının yanında olan sürekli bir şeyler ortaya koyan çalışkan ve dürüst insanların lkesi olan Karya “Dağların Ülkesi” olarak ünlenmişti. (II) Bugünkü Muğla ilinin tamamını ve Aydın ilinin bir kısmını kapsıyordu. (III) Ülkenin kuzeyinde sınır oluşturan dağlar yüzünden dışarıya kapalı bir coğrafyada yer almıştı. (IV) Dinine çok bağlıydı Karyalılar. (V) Her yıl belli zamanlarda kutsal merkezlerinde toplanır tanrılarına tapınırlardı. (VI) Kayralılar için en kutsal yerse baş tanrı Zeus’a adanan Labranda’ydı.

62. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

63. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) I. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

64. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Kayralıların özelliklerinden biri değildir?

A) Sanata düşkün B) Adaletli C) Barışçıl D) Üretken E) Doğruluktan ayrılmayan

65. – 67. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Superman ilk olarak 1938’de bir çizgi roman dergisinde ortaya çıktı. Uzaydan gelmişti insanüstü güçlere sahipti uçabiliyordu trenden hızlıydı demiri bile bükebiliyordu. Ortaya çıktığı dönem onun basit bir insanüstü güç değil bir kültürel konu olarak da değerlendirilmesini sağladı. Çünkü o dönemde insanlar heyecan verici şeyler yaşamak ve yaşamdaki karmaşadan kurtulmak istiyordu. Böyle bir zamanda doğan kahraman okuyucularca çok sevildi. Superman sadece bir çizgi roman yıldızı olarak kalmadı; filmleri çizgi filmleri televizyon dizileri üzerine o ünlü “S” logosu basılmış bin bir çeşit eşyasıyla popüler kültürün parçası çağdaş bir mit modern bir ikon hâline geldi.

Superman bir adalet savunucusu cezalandırıcı iyi vatandaş ve süper kahraman olarak duyarlılıklarımızı gösterdi tanımları nasıl yaptığımızı örnekledi. Ondan sonra ortaya çıkan süper kahramanlar da insanlara kötülerin cezalandırılacağı güvencesini verdi düzenin devam ettiğini ve işlerin yoluna gireceğini gösterdi.

65. Bu parçada aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur?

A) Superman hangi tür yayın organları aracılığıyla hayranlarına ulaşmıştır?

B) Superman insanlarda hangi düşüncelerin gelişmesini sağlamıştır?

C) Superman niçin sevilmiştir?

D) Superman hangi kavramların temsilcisi olmuştur?

E) Superman hâlâ eskisi kadar ilgi görüyor mu?

66. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) Superman’in başlıca özelliklerine

B) Süper kahramanlara en çok kimlerin ilgi duyduğuna

C) Superman’in ortaya çıktığı koşullara

D) Süper kahramanların ortak yanına

E) Farklı alanlarda Superman ile ilgili ürünler ortaya çıktığına

67. Bu parçaya göre Superman ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İyi reklam yapıldığı için çok tutulduğuna

B) Yaşanmış olaylardan hareketle ortaya çıktığına

C) İnsanların boş zamanlarını değerlendirmesinde yararlı olduğuna

D) Benzer kahramanların yaratılmasında esin kaynağı olduğuna

E) Yaratıcısına çok para kazandırdığına

68. – 70. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ

İnsanlar emek ve para harcayarak edindikleri birçok eşyanın üzerine yazılar yazıp imzalar attılar çeşitli işaretler koydular. Ekslibris de bu işlevi yerine getirmek için kullanıldı. Ekslibris genellikle kitap kapağının iç tarafında veya ilk sayfalardan birinin üstünde bulunan “…’nın kitaplığından …’nın kütüphanesinden” anlamı taşıyan küçük etiketlerdir. Ekslibrisi özel yapan sadece ait olduğu kişi için hazırlanması ve aynısının bir daha tekrarlanmaması yani yalnızca bir kişiye özgü olmasıydı. Kilise ve prenslere ait kitaplar matbaada çoğaltılırken onlara ait olan baskıların bir farklılığı olması için ilk ekslibrisler hazırlandı. Alman Papaz Johannes Knabenberg için yapılmış1450 tarihli “Kirpi” adıyla bilinen en eski ekslibriste çayırda bir çiçeği ısıran kirpi betimlenmişti. Bu kişisel ve etkili iyelik etiketleri insanların kendilerine ait olanı resim ve yazılarla daha da özelleştirmesine üstelik bunu sergilemesine olanak sağladı. Bu nedenle çok tutuldu. İhtiyaçtan çok sahibini anlatan yapıldığı zamanın kültürel ve tarihsel özellikleri hakkında ipuçları veren küçük boyutlu tasarımlar hâline geldi. Ekslibrisler farklı baskı teknikleri ile çoğaltıldı. Çok uzun bir geçmişe sahip olan bu sanat dalı ekslibris sanatçıları tarafından bilgisayar tasarımları ile serigrafi yöntemi kullanılarak devam ettiriliyor.

68. Bu parçada aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur?

A) Ekslibris genellikle kitabın neresinde bulunur?

B) Ekslibris sözcüğünün anlamı nedir?

C) İlk ekslibris kimin adına yapılmıştır?

D) Ekslibrisler niçin çok yayılmıştır?

E) Ünlü ekslibris tasarımcıları kimlerdir?

69. Bu parçaya göre ekslibrislerin ortaya çıkmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir yapıtın kime ait olduğunu özgün bir biçimde anlatma isteği

B) Resim sanatının gelişmesine katkıda bulunma düşüncesi

C) Farklı baskı tekniklerinin öğrenilmesinin yaygınlaştırılması

D) Özgün yapıtlar ortaya koyma gereksinimi

E) Bir dönemin özelliklerini anlatma çabası

70. Bu parçada ekslibrislerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yoktur?

A) Hangi amaçlarla yapıldığı

B) Ne tür bilgilere ulaşılabileceği

C) Günümüzde yapımına farklı yöntemlerle devam edildiği

D) Yapılmasının uzun süren bir çalışma gerektirdiği

E) En eskisinde neyin betimlendiği

71. – 73. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. DİKKAT! SORULARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Ayşe Burak Ceren Deniz Emre ve Fatih’in birer arabası vardır. Bu arabalardan üçü mavi ikisi kırmızı biri de yeşil renktedir. Bu kişilerin arabalarının renkleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

• Burak’ın ve Ceren’in arabaları aynı renktir.

• Fatih’in ve Emre’nin arabaları farklı renktir.

• Ayşe’nin arabası mavidir.

71. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Burak’ın arabası mavidir.

B) Deniz’in arabası yeşildir.

C) Fatih’in arabası mavidir.

D) Ceren’in arabası kırmızıdır.

E) Emre’nin arabası yeşildir.

72. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Fatih’in arabası kırmızıdır.

B) Deniz’in arabası mavidir.

C) Emre’nin arabası mavidir.

D) Emre’nin ve Deniz’in arabaları aynı renktir.

E) Deniz’in ve Ceren’in arabaları farklı renktir.

73. Deniz’in arabası kırmızı ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Emre’nin arabası kırmızıdır.

B) Fatih’in arabası yeşildir.

C) Fatih’in arabası mavidir.

D) Fatih’in ve Deniz’in arabaları aynı renktir.

E) Ceren’in ve Emre’nin arabaları farklı renktir.

74. – 76. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Ünlü bir ressamın eserlerinin sergilendiği bir sanat müzesinde eserler 6 ayrı salona yerleştirilmiş ve salonlar K L M N P R harfleriyle adlandırılmıştır. Sergiyi düzenleyenler ziyaretlerin daha verimli geçmesi için salonlar arası geçişleri bazı kurallara bağlamışlardır. Bu kurallar aşağıda verilmiştir:

• Sergiye her salondan giriş yapılabilmektedir ancak çıkış yalnız P ve R salonlarından yapılabilmektedir.

• Salonlar arası geçişler tek yönlüdür.

• K salonundan yalnız L ve M salonlarına geçilebilmektedir.

• L salonundan yalnız N salonuna M salonundan yalnız R salonuna geçilebilmektedir.

• N salonundan yalnız P salonuna P salonundan ise yalnız M ve R salonlarına geçilebilmektedir.

74. Buna göre bütün salonları gezmek isteyen bir ziyaretçinin izleyeceği salon sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) K-M-R-P-N-L B) K-M-N-L-R-P

C) K-L-N-M-R-P D) K-L-N-P-M-R E) K-L-M-R-N-P

75. Sergiye L salonundan giren bir ziyaretçi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) K salonunu ziyaret etmiştir.

B) N salonunu ziyaret etmiştir.

C) M salonunu ziyaret etmiştir.

D) P salonundan çıkmıştır.

E) R salonundan çıkmıştır.

76. Sergiye N salonundan giren bir ziyaretçi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) L salonunu ziyaret etmiştir.

B) M salonunu ziyaret etmiştir.

C) En az 2 salonu ziyaret etmiştir.

D) P salonundan çıkmıştır.

E) 5 salonu ziyaret etmiştir.

77. – 80. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Ali Belma Ceyda Dilek Erdal Faruk Gamze ve Hasan bir üniversitenin İktisat İşletme Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin yüksek lisans programlarına başvurmuşlardır. Başvurularla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

• Her bölüme ikişer kişi başvurmuştur.

• Belma Uluslararası İlişkiler bölümüne başvurmuştur.

• Ceyda ve Erdal aynı bölüme başvurmuştur.

• Ali ve Hasan farklı bölümlere başvurmuştur.

• İşletme bölümüne başvuranlar bayandır.

77. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Ali Kamu Yönetimi bölümüne başvurmuştur.

B) Ceyda İktisat bölümüne başvurmuştur.

C) Dilek Uluslararası İlişkiler bölümüne başvurmuştur.

D) Hasan ve Faruk aynı bölüme başvurmuştur.

E) Ali ve Gamze farklı bölümlere başvurmuştur.

78. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Hasan Kamu Yönetimi bölümüne başvurmuştur.

B) Ceyda Uluslararası İlişkiler bölümüne başvurmuştur.

C) Erdal İktisat bölümüne başvurmuştur.

D) Belma ve Hasan aynı bölüme başvurmuştur.

E) Hasan ve Dilek farklı bölümlere başvurmuştur.

79. Aşağıdakilerden hangisi İktisat bölümüne başvurmuş olamaz?

A) Ali B) Ceyda C) Erdal D) Gamze E) Hasan

80. Aşağıdakilerin hangisinde Faruk’un başvurmuş olabileceği bölümler birlikte verilmiştir?

A) İktisat – Kamu Yönetimi

B) İktisat – Uluslararası İlişkiler

C) İktisat – İşletme

D) İşletme – Kamu Yönetimi

E) Kamu Yönetimi – Uluslararası İlişkiler

63. B 64. A 65. E 66. B 67. D 68. E 69. A 70. D 71. B 72. E 73. C 74. D 75. A 76. C 77. E 78. B 79. D 80. A  
32. D 33. A 34. E 35. B 36. C 37. A 38. D 39. B 40. C 41. E 42. A 43. D 44. B 45. E 46. A 47. C 48. D 49. E 50. B 51. A 52. C 53. E 54. A 55. B 56. C 57. D 58. A 59. E 60. C 61. D 62. C    

1. E

2. B

3. C

4. A

5. D

6. B

7. C

8. A

9. E

10. A

11. D

12. C

13. E

14. B

15. B

16. C

17. A

18. D

19. E

20. A

21. B

22. D

23. A

24. E

25. D

26. A

27. B

28. C

29. A

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.