Fotoğraf yok
YDS Konuları

İngilizce Grammer Konu Anlatımı

TENSES 1-THE SIMPLE PRESENT TENSE (Geniş Zaman) S+V+O+adverb of place+adverb of time Geniş zaman geçmişte, şu anda, gelecekte doğru ve geçerli olan durumlar için kullanılır. Kullanım Yerleri: 1) Var olan bir durumu anlatır.   Tim […]

Fotoğraf yok
YDS Konuları

SÖZCÜK BİLGİSİ

Sözcük bilgisi sorularını, “Content Words” ve “Function Words” şeklinde 2 başlıkta inceleyebiliriz.   1.Content Words: Bunlara “Open Set Words” (Açık Sözcükler) de diyebiliriz.   Bu gruptaki sözcükler:   verb (eylem), noun (ad), adjective (sıfat) Interjections […]

Fotoğraf yok
YDS Konuları

Future Tense – Gelecek Zaman

9.FUTURE  (Be Going To)   A-Expressing a prediction   Gelecekte meydana gelme olasılığı bulunan bir olaydan ya da geleceğe yönelik bir tahminden söz ediliyorsa “BE GOING TO” kullanılır. Bu yönüyle “will”’in kullanımına benzer. Ancak çok […]