Ales Türkiye Geneli Çözümlü Deneme Sınavı

Ales Türkiye Geneli Çözümlü Deneme Sınavı

Ales çözümlü soru bankası , ales deneme sınavı , ales soruları , ales soru ve çözümleri online deneme çöz

Ales Türkiye Geneli Deneme Sınavı

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kadar” sözcüğü, tahmin belirtmektedir?
A
Bu kadar çalışmak onu epey yormuştu.
B
Küçük kızın beline kadar uzanan saçları vardı
C
Avuç içi kadar bir odaya sığınmışlardı.
D
Bahçesinden on kilo kadar domates topladı.
E
Pınar’da da bendeki kadar para vardı.
1 numaralı soru için açıklama 
"Bahçesinden on kilo kadar domates topladı” cümlesinde domateslerin ne kadar olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur.
Soru 2
"Petrol yirminci yüzyılda insanlığın en fazla gereksinim duyduğu enerji kaynağı oldu bu nedenle de savaşlar hiç eksik olmadı." Bu cümleden çıkarılabilecek kesin yargı hangisidir
A
Yirminci yüzyıl birden fazla savaşa sahne olmuştur.
B
Petrolü ele geçiren ülkeler diğer ülkelere üstünlük sağlamaktadır.
C
İnsanlığın petrole olan ihtiyacı her zamankinden fazladır
D
Savaşlar her yüzyılda görülmektedir.
E
Petrol insanlığın var olması için gereklidir.
2 numaralı soru için açıklama 
“oldu bu nedenle de savaşlar hiç eksik olmadı” sözünden “Yirminci yüzyıl birden fazla savaşa sahne olmuştur” yargısına kesin olarak ulaşırız.
Soru 3
"Yanardağ ya da volkan --- yüzeyinden --- püskürerek çıktığı coğrafi yer şekilleridir." Boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir?
A
yerin-içeri
B
oluşum-yüzeye
C
yer kabuğunun-dağ
D
çekirdeğin-aşağı
E
yeryuvarlağının-dışarı
3 numaralı soru için açıklama 
“Yanardağ ya da volkan, magmanın --- yüzeyinden --- püskürerek çıktığı coğrafi yer şekilleri cümlesine göre ikinci bölüme kesin olarak “dışarı” sözcüğünü getiririz
Soru 4
"Tarihlerin, 4 Kasım 2003’ü gösterdiği bir zamanda, ülkemizde yaşayan çizgi kahramanlara iki isim daha eklendi: Kral ve Soytarı" Cümleden çıkarılacak kesin yargı hangisidir?
A
Çizgi kahramanlar en çok çocukların ilgisini çekmektedir
B
Çizgi kahramanların sayısında artış olmuştur
C
Ülkemizde çizgi kahramanlar sevilmektedir
D
Ülkemizde çocuk dergileri ilgi görmektedir
E
2003’ten önceki çizgi kahramanlar önemini kaybetmiştir.
4 numaralı soru için açıklama 
“ülkemizde yaşayan çizgi kahramanlara iki isim daha eklendi” sözünden “Çizgi kahramanların sayısında artış olmuştur” yargısına kesin olarak ulaşırız.
Soru 5
I. önüne alınmalıdır ancak on, on beş II. yetenekleri ve toplumun ihtiyaçları göz III. yıl sonra hangi meslekte ne kadar insan IV. gücüne ihtiyaç duyulacağını kestirebilmek zor V. bireyi mesleğe yönlendirirken onun ilgileri Numaralı sözlerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü olur?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
5 numaralı soru için açıklama 
Numaralı sözlerin anlamlı ve kurallı dizilişi V-II-I-III-IV şeklinde olmalıdır.
Soru 6
Düşünce iyi bir şeydir, ama fenalığı şudur: Herkesin fikri vardır. Herkesin fikrinin alınması önlenemez bir felakettir. Bu cümleden çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Herkesin fikri kendini ilgilendirir.
B
Bir işte herkesin fikri alınmaya kalkılsa işin içinden çıkılmaz.
C
Fikirlerin çatışması iyi şeyler ortaya koyar.
D
Herkesin fikrine saygı göstermek gerekir.
E
Her insanın farklı bir fikre sahip olmasından doğal bir şey olmaz.
6 numaralı soru için açıklama 
”Herkesin fikrinin alınması önlenemez bir felakettir” cümlesine göre herkesin fikri alınamaz bu, mümkün değildir. Bunu içeren yargı da B seçeneğinde vardır
Soru 7
Koleksiyonunuza koymak istediğiniz pulları elle tutmamalısınız. Elle tuttuğunuz anda pulun zamkına parmak izi geçer ve değeri kaybolur. Pulun dantellerinin tam olması gerek. Bir danteli bile eksik olsa değerli bir koleksiyonda yer alamaz. Güneşte kalmaması, nemli yerde durmaması gerekir. Eğer koleksiyonun saklandığı ortam nemliyse, pul gazete kâğıdına sarılmalıdır. Bir de albümler asla yatay konmamalı, her zaman dikey durmalı ve üzerinde herhangi bir ağırlık bulunmamalıdır. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A
Pulların değerini belirleyen özellikler nelerdir?
B
Pul koleksiyonculuğu zor bir uğraş mıdır?
C
Koleksiyonda yer alan pullar hangi özellikleri taşımalıdır?
D
Pul koleksiyonculuğunun incelikleri nelerdir?
E
Koleksiyonda yer alan pullar nasıl korunmalıdır?
7 numaralı soru için açıklama 
"Pulun dantellerinin tam olması gerek. Bir danteli bile eksik olsa değerli bir koleksiyonda yer alamaz” cümlesi A ve C seçeneğini,ikinci,üçüncü ve dördüncü cümle D seçeneğini, son iki cümle de E seçeneğini vermektedir.
Soru 8
Okumayı gönül eğlendirici bir iş sayanlara söylenecek söz yoktur. Onlarınki okuma değil, oyalanmadır. Modaya uyup raflarına kitap dizenlerin de yaptığı aynı şeydir. Ama şiir, roman, öykü, deneme gibi sanatsal değer taşıyan yapıtları okurken, onların düşünsel derinliklerine inmeden sanatçının dünyasını tanıyamayız. Bunu başaramazsak okuma bizim için yüzeysel, verimsiz bir uğraş olarak kalır. Bu parçaya göre okurdan beklenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boş zamanlarının tamamını kitap okuyarak geçirmesi
B
Edebi değeri yüksek kitapları okumaya özen göstermesi
C
Okuduğu kitapları değerlendirirken kendine özgü ölçütler belirlemesi
D
Güncel kitapları okumaya ağırlık vermesi
E
Okumayı ciddi bir uğraş olarak görüp edebiyat ürünlerini onların özüne inerek okuması
8 numaralı soru için açıklama 
“Ama şiir, roman, öykü, deneme gibi sanatsal değer taşıyan yapıtları okurken, onların düşünsel derinliklerine inmeden sanatçının dünyasını tanıyamayız” cümlesi okurdan bekleneni vermektedir. E seçeneği buna uygundur
Soru 9
Sanatın güzelliğini, doğa veya doğadaki bir canlının güzelliğinden aşağı görüyoruz. Mesela bazı çiçekler vardır, görünümü çok güzeldir; fakat dokunduğumuzda soluverir. Kelebekler de öyledir, dokunmaya hiç gelmezler. Bunları biliriz de, onlara elimizi sürmeyiz. Fakat sanata gelince, dokunmaktan çekinmeyiz. Solmasına, hatta yok olmasına göz yumarız. Bu parçada asıl yakınılan durum aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A
Sanat etkinliklerine ilgi gösterilmemesi
B
Sanatçının yaşamına destek olunmaması
C
Sanata gereken özen ve önemin verilmemesi
D
İnsanlarda doğa bilincinin yerleşmemesi
E
İnsanların sanata ve sanatçıya yardım etmemesi
9 numaralı soru için açıklama 
“Sanatın güzelliğini, doğa veya doğadaki bir canlının güzelliğinden aşağı görüyoruz-Fakat sanata gelince, dokunmaktan çekinmeyiz. Solmasına, hatta yok olmasına göz yumarız” cümlelerinden sanata gereken özen ve önemin verilmediği sonucuna ulaşırız.
Soru 10
Bir bekleme salonu işlevi de gören uzun koridora tam bir sessizlik hâkim. Koridor boyunca uzanan banklarda bekleşen hastalar, bu sessizlikte adeta yitip gitmişler. Bu atmosferi sadece ellerinde ilaçlar ve dosyalarla gidip gelen görevlilerin ayak sesleri bozuyor. Mermer döşemelerden çıkan ayak sesleri yüksek tavanın boşluklarında şiddetli şiddetli yankılanıyor. Bu iç karartıcı ortam ise, bir an önce işlerini bitirmek isteyen hastaları iyiden iyiye sabırsızlaştırıyor. Kimi sürekli saate bakıp tedirginliğini dışarı vuruyor, kimi ise oturduğu yerden kalkıp küçük adımlarla yürüyor; ama yine de burada zaman bir türlü geçmek bilmiyor. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Betimleyici anlatım sergilenmiştir
B
Öznel duygulara yer verilmiştir
C
İkilemelere başvurulmuştur.
D
Gözleme dayalı unsurlara yer verilmiştir
E
Örneklemelere yer verilmiştir
10 numaralı soru için açıklama 
Parçanın genelinde betimleme yapılmıştır. Öznel cümleler kullanılmıştır. “Şiddetli şiddetli” sözü ikilemedir. Betimleyici öğeler kullanıldığı için gözlem de yapılmıştır
Soru 11
Bu parçada sözü edilen yer ve kişiler için aşağıdaki nitelemelerden hangisi kullanılamaz?
A
Karamsar
B
Boğucu
C
Mutsuz
D
Sabırsız
E
Aceleci
11 numaralı soru için açıklama 
“Bu iç karartıcı ortam ise, bir an önce işlerini bitirmek isteyen hastaları iyiden iyiye sabırsızlaştırıyor. Kimi sürekli saate bakıp tedirginliğini dışarı vuruyor, kimi ise oturduğu yerden kalkıp küçük adımlarla yürüyor; ama yine de burada zaman bir türlü geçmek bilmiyor” cümlesine göre insanlar mutsuz değildir. Bulundukları ortam onları sıkmaktadır.
Soru 12
(I) Yüzdeki yaşlanmanın çevresel ve genetik faktörler olmak üzere iki nedenden kaynaklanır. (II) “Çevresel faktörlerden kastımız yaşadığımız coğrafyadır. (III) Özellikle teknolojinin hayatımıza daha fazla girmesi ve strese bağlı olarak gelişen koşullarda bedenimizde birtakım stres hormonları salgılar. (IV) Bu hormonlar cilt yapımıza negatif sinyaller göndererek kolajen ve elastin miktarlarında azalmalara sebep olur. (V) Mimik kaslarının çok fazla hareket ettirilmesi, sigara içilmesi, kuru cilt yapısı ve cilt yapısındaki yağlanma azlığı gibi faktörler de negatif katkı sağlamaktadır. (VI) Bir de yerçekiminin o karşı konulamaz etkisi de işin içine girdiğinde deformasyon süresi başlayarak yorgun, halsiz ve yaşlı bir yüz yapısı sürecine doğru gidilir. Bu parçaya göre yüzde meydana gelen değişimde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A
Aileden gelen kalıtımsal etkiler
B
Yaşanılan çevre
C
Sigara içilmesi
D
Stresin hayatımıza girmesi
E
Spor yapmama
12 numaralı soru için açıklama 
Parçanın birinci cümlesinden A seçeneğine, beşinci cümleden C seçeneğine, üçüncü cümleden D seçeneğine, birinci ve ikinci cümleden B seçeneğine ulaşırız
Soru 13
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yüzdeki yıpranmanın birden fazla nedeni vardır
B
Yaşlanma sürecinde stres daha da artmaktadır
C
İnsanların yaşam koşulları sağlıklarını da etkilemektedir
D
Yıpranmış ve yorgun düşmüş bir beden yaşlanmanın belirtisidir.
E
Çevresel faktörler insanları daha çabuk yaşlandırmaktadır.
13 numaralı soru için açıklama 
Parçada yüzde meydana gelen değişikliklerin birden fazla nedeninin olduğu vurgulanmaktadır. Buradan da A seçeneğine ulaşırız
Soru 14
Üzerinde 1’den 6’ya kadar numaralandırılmış sarı, kırmızı ve mavi renkli toplar düz bir tarafta yan yana dizilmiştir. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. • Toplar 1’den 6’ya kadar yan yana dizilmiştir. • 1 top kırmızı, 2 top mavi renklidir, kalanlar sarıdır. • 2 ve 3 numaralı toplar aynı renktedir. • 2 ve 3 numaralı toplar dışında aynı renkler yan yana gelmemektedir. • 1 numaralı top mavidir. Bu bilgilere göre, toplar bu rafa kaç farklı şekilde dizilebilir?
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
14 numaralı soru için açıklama 
Bu bilgilere göre toplar rafa 4 farklı şekilde dizilebilir
Soru 15
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
A
3 numaralı top kırmızı renklidir.
B
2 numaralı top mavi renklidir.
C
4 numaralı top sarı renklidir
D
2 numaralı top kırmızı renklidir
E
3 numaralı top sarı renklidir.
15 numaralı soru için açıklama 
Bu bilgilere göre 3 numaralı top sarı renklidir
Soru 16
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?
A
2 numaralı top sarı renklidir
B
4 numaralı top kırmızı renklidir.
C
4 numaralı top sarı renklidir
D
5 numaralı top mavi renklidir
E
6 numaralı top kırmızı renklidir.
16 numaralı soru için açıklama 
Bu bilgilere göre, 4 numaralı top sarı renkli olamaz
Soru 17
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
A
4 numaralı top mavi renkli ise 5 numaralı top sarı renklidir
B
4 numaralı top kırmızı renkli ise 6 numaralı top mavi renklidir
C
5 numaralı top sarı renkli ise 4 numaralı top mavi renklidir
D
5 numaralı top kırmızı renkli ise 6 numaralı top sarı renklidir.
E
6 numaralı top sarı renkli ise 5 numaralı top kırmızı renklidir.
17 numaralı soru için açıklama 
5 numaralı kırmızı renkli ise 6 numaralı top sarı renklidir kesinlikle doğrudur.
Soru 18
Bir bilgi yarışmasında A, B ve C okullarından Ali, Burak, Can, Derya, Emel, Ferit, Gizem, Hülya, Kamil ve Leyla isimli on öğrenci katılmıştır. Yarışmaya katılan bu on öğrencinin hangi okuldan katıldıkları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir: ● A okulundan 4, B ve C okullarından 3’er öğrenci yarışmaya katılmıştır. ● Ferit ve Gizem, aynı okuldan yarışmaya katılmışlardır. ● Burak ve Can aynı okuldan yarışmaya katılmışlardır. ● Emel ve Ali aynı okuldan yarışmaya katılmışlardır. ● Kamil A, Hülya C okulundan yarışmaya katılmışlardır. ● Burak ve Hülya farklı okullardan yarışmaya katılmışlardır. ● Kamil ve Leyla farklı okullardan yarışmaya katılmışlardır. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
A
Burak yarışmaya B okulundan katılmıştır.
B
Can, yarışmaya A okulundan katılmıştır
C
Ferit, yarışmaya C okulundan katılmıştır.
D
Derya ve Emel yarışmaya farklı okullardan katılmışlardır
E
Ali ve Ferit yarışmaya farklı okullardan katılmışlardır
18 numaralı soru için açıklama 
Ali ve Ferit yarışmaya farklı okullardan katılmışlardır
Soru 19
Can’ın yarışmaya B okulundan katıldığı biliniyorsa, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?
A
Emel yarışmaya C okulundan katılmıştır
B
Ali, yarışmaya A okulundan katılmıştır.
C
Derya ve Burak yarışmaya aynı okuldan katılmışlardır.
D
Kamil ve Gizem yarışmaya farklı okuldan katılmışlardır
E
Ferit ve Emel yarışmaya aynı okuldan katılmışlardır.
19 numaralı soru için açıklama 
Derya’nın A okulundan katıldığı kesindir. Burak ve Can aynı okuldan katılacağı ve Can’ın B okulundan katıldığı biliniyorsa Derya ve Burak farklı okullardan yarışmaya katıldığı kesindir.
Soru 20
Leyla, Burak ve Emel ile aynı okuldan yarışmaya katılmadıklarına göre, A okulundan yarışmaya katılan öğrenciler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Kamil – Derya – Ferit – Gizem
B
Kamil – Can – Ferit – Gizem
C
Kamil – Burak – Emel – Ali
D
Kamil – Derya – Burak – Can
E
Kamil – Can – Emel – Ali
20 numaralı soru için açıklama 
Leyla, Burak ve Emel aynı okuldan yarışmaya katılmadıklarına göre, A okulunda yarışmaya katılan öğrenciler. Kamil – Derya – Burak ve Can’dır.
20 tamamladınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.