Ales Paragraf Soru Bankası Deneme

Ales Paragraf Soruları Deneme

Ales Sınavı Paragraf soruları , ales paragraf soru bankası ve deneme sınavı

Ales Paragraf Soruları Deneme

Soru 1
Türk sinemasının en önemli sorununun senaryo olduğunu söylemeliyim. Sorunun kökenlerine inildiğinde pek çok sebep bulunabilir. Geriye dönüp baktığımızda, hiçbir kuşağın diğer kuşağa bu konuda zengin bir miras devretmediğini görürüz. Gelenekten beslenmeyen senaryo yazımının, çağın gerektirdiği standartları yakalayabilmesi için bu konuda çağdaş eğitim veren kurumlara ihtiyaç vardır. Sinema sektöründe son yıllara kadar, senaryo için bütçeden çok az para ayrılıyordu. Ancak son yıllarda senaryo yazdırmak için on binlerce dolar ödeniyor. Bildiğim şu ki, eğer mükemmel senaryo yazan binleri çıkarsa yapımcılar çok ciddi paralar ödemeye çoktan hazırlar. Bu parçadan, hareketle aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
A
Senaryo, Türk sinemasında ciddi bir sorun oluşturmaktadır.
B
Oyuncuların yeteneği, senaryonun zayıflığını gizler
C
Türk sinemasında senaryonun sorun olmasının değişik nedenleri vardır.
D
Çağdaş eğitim veren kurumlarla sinema alanında çağın standartlarına ulaşılabilir
E
Senaryo, sinema için temel unsurlardan biridir
Soru 2
Türkçede tereyağı ve sıvı yağ sözcükleri, yağları iki sınıf altında toplamıştır. Avrupa dillerinde ise ikisi ayrı sözcüklerle adlandırılır. Sıvı yağ, neredeyse bütün Avrupa dillerinde ortak kökten gelmektedir. Sıvı yağ, Avrupa dillerinde adını zeytin ve zeytinyağından almaktadır. Sıvı yağ kadar değilse de Avrupa dillerinin çoğunda ortak olan yağ sözcüğünün kökeni Eski Yunanca “buturon” sözcüğü iskitçeye bağlanmaktadır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemistir?
A
Avrupa’da tereyağının nerelerde üretildiğine
B
Avrupa dillerinde tereyağı ve sıvı yağın ayrı sözcüklerle karşılandığına
C
Avrupa dillerinin çoğunda sıvı yağın ortak kökten geldiğine
D
Yağ sözcüğünün Avrupa dillerindeki kökenine
E
Yağların Türkçede tereyağı ve sıvı yağ olarak sınıflandırıldığına
2 numaralı soru için açıklama 
Avrupa’da tereyağının nerelerde üretildiğine
Soru 3
Çin’de başlayan ipek üretimi uzun dönem sır olarak saklanmış, sanayi casusluğu ile Çin dışına çıkmıştır. Çin’in ipek tekeli 15. yüzyıla kadar sürmüştür, ipek, her zaman zenginlerin tüketim malzemesi olmuştur. Dinlerin İpeğe olan yaklaşımı ise farklıdır. İstanbul’da ipek ticareti önemli bir yer tutmuş, sadece ipek satılan pazarlar kurulmuştur. Geçmişten bugüne ipek değerini korumuştur. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemistir?
A
ipeğin tarih boyunca değerini koruduğuna
B
ipek üretiminin nerede başladığına
C
ipeğin zenginlerin tüketim malzemesi olduğuna
D
ipek üretiminin Çin’de sır olarak saklandığına
E
ipeğin kullanım alanlarına
3 numaralı soru için açıklama 
ipeğin kullanım alanlarına
Soru 4
Sorumluluk denince çoğu insanın aklına, ailesi, çalıştığı kurum ve dostlarına karşı görevleri gelir. Ama kişinin kendisine karşı görevi olan, iyi yaşama sorumluluğundan pek söz edilmez. Başkalarına karşı sorumluluklarımız olduğu kaçınılmaz bir gerçek olmakla birlikte, bazen bunu kendimize karşı sorumluluklarımızı görmezden gelmek için kullanmak da sorumluluktur. “Önce kendine, sonra başkalarına” ilkesi ilk bakışta bencilce bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Ne var ki... Yukarıdaki parça anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir?
A
kendisini önceleyen insanlar, bencillik duygusuna her zaman yenilirler
B
başkalarına faydalı olabilmenin insana verdiği haz apayrıdır
C
çevremizde yardımcı olabileceğimiz insanlar varken ken- dimizi düşünmemeliyiz.
D
bir kişinin sorumluluk alanı içinde yaşadığı toplumdan e başlar.
E
bir insan ancak kendine verebildiğinde başkalarına vere- cek bir şeyi olur
4 numaralı soru için açıklama 
bir insan ancak kendine verebildiğinde başkalarına vere- cek bir şeyi olur
Soru 5
Siz sever misiniz boyuna gülümseyenleri? Hani sağlarına bakar, gülümserler, sollarına bakar gülümserler. Doğrusu ben sevmem öylelerini. Yalandan gülümseye gülümseye yalan işler içlerine, bütün işlerine bir yapmacıklık siner. Öylelerini gördüm mü kaçarım. Çoğu düşüncesizdir onların. Düşüncesiz oldukları için de kötü olurlar. Bu parçada yazar, aşağıdakilerin hangisinden söz etmektedir?
A
insanlar arasındaki farklılıklardan
B
Her şeye gülmenin sinir bozucu olduğundan
C
Bencil insanların özelliklerinden
D
Sürekli gülen insanları sevmediğinden
E
Sürekli gülmenin zararlarından
5 numaralı soru için açıklama 
Bencil insanların özelliklerinden
Soru 6
Eve yeni bir ferdin gelmesi aile içinde sevinçle karşılanan bir iş hadisedir. Tüm ilgi “yeni hayat”a çevrilir. Sürekli ondan söz ^ edilir. Yaptığı küçücük bir hareket bile coşkuyla karşılanır. >" Eve gelen ilk çocuksa buraya kadar her şey yolundadır. Eğer evde büyük kardeş varsa ... Anlam akışına göre bu paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
A
Mutluluk daha da artacaktır.
B
Anne, sevgisini kimseye vermeyecektir
C
Aile içi çekişmeler son bulacaktır.
D
ilk çocuğun kıymeti her zaman fazladır
E
Dikkat edilmesi gereken çok husus var demektir.
6 numaralı soru için açıklama 
Dikkat edilmesi gereken çok husus var demektir.
Soru 7
Bence çevirmenlik, yazın alanının örneklerini, iletişim kurallarını tanımayı, yalnız kaynak dili değil amaç dili de iyi bilmeyi gerektiren bir uğraştır. Yoksa salt eğitimle bu iş öğrenilemez. Ozanlık ya da romancılık ne denli öğretilebilirse, gerçek yazın çevirmenliği de o denli öğretilebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen bir çevirmene ait bir düşünce olamaz?
A
Çeviri yapacak birinin her iki dili de iyi bilmesi gerekmez.
B
Çevirmenlik, iyi bir çevirmenlik eğitimi almış olmakla yapılmaz
C
Beceri olmadan bazı şeyler eğitimle öğrenilemez.
D
Bir çevirmenin iletişim kurallarını bilmesi gerekir.
E
Yazın alanının örneklerini bilmek, çevirmene yarar sağlayacaktır.
7 numaralı soru için açıklama 
Çeviri yapacak birinin her iki dili de iyi bilmesi gerekmez.
Soru 8
Gerçek roman birkaç sayfa sonra okuru kendine bağlar, alır yeni bir dünyaya götürür onu. Olayların akışını kovalamak hatta o akışa katılmak zorunda bırakır okuyucuyu, insan romandaki kahramanlara kendi dostları ya da düşmanlarıymış gibi bakmaya, onların yaşamlarıyla ilgilenmeye ve onlarla birlikte gülüp ağlamaya başlar. Aşağıdakilerden hangisi gerçek romanın özelliklerinden biri değildir?
A
Okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırması
B
Sürükleyici ve çekici olması
C
içerdiği olayları, okuyanların yaşamlarıyla özdeşleştirmesi
D
Okuyanların anlayacağı dille yazılmış olması
E
Başlangıcından itibaren okuru sarması
8 numaralı soru için açıklama 
Okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırması
Soru 9
Salvador Dali, birbirinden ilginç resimleriyle dünya sanatında sesini duyurmuş, ünlü bir ressamdır. Ancak sanat yaşamının son ve en bunalımlı dönemlerinde şiire de yönelmiş ve bir şiir kitabı çıkarmıştır. Dali'nin bir gerçeküstücü olduğunu ve onun her fırça darbesinden bu akımın aktığını biliyoruz. Onun için de bu şiir kitabında öyle bölümler, öyle imgeler de vardır. Bunları içeren dizeler, betimlemeler, sanatçının resimlerinin sözcüklere dökülmüş biçimi gibidir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A
Dali, sıra dışı eserleriyle dünyanın ilgisini çekmeyi başarabilmiş bir sanatçıdır.
B
Dali, hayatı boyunca tek bir edebi türe bağlı kalmamış, değişik türler denemiştir.
C
Dali’nin dizelerini, onun üslubundan hareketle resmedersek, ortaya bir Dali resmi çıkar.
D
Gerçek üstücülük akımı Dali’nin her eserinde kendisini göstermiştir.
E
Önceden resimle uğraşan Dali, sanat hayatının son dönemlerinde şiire yönelmiştir
9 numaralı soru için açıklama 
Dali, hayatı boyunca tek bir edebi türe bağlı kalmamış, değişik türler denemiştir.
Soru 10
Ege Denizi'nde adaların en büyüğü olan Rodos, Türkiye’nin yanı başında, Anadolu kıyılarını 18 kilometrelik bir mesafededir; ama 10 kat daha uzaktaki Yunanistan’a tabidir. Her zaman yumuşak, hatta sıcak iklimi, doğal güzellikleri mükemmeldir. Başlıca gelir kaynağı turizmdir. Müslümanlar, Hıristiyanlar, Museviler burada yüzyıllarca bir arada yaşamışlardır. Bu büyük ada eski şehrin bulunduğu bölge ve modern yapılarla dolu yeni şehrin bulunduğu kısımdan oluşmaktadır. Bu parçadan Rodos’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Değişik kültürlere ev sahipliği etmiştir
B
Adada yaşayanlar geçimini turizmle sağlamaktadır.
C
ikliminde hiçbir zaman soğuk havaya rastlanmamaktadır.
D
Genel itibariyle iki yerleşim bölümünden oluşmaktadır
E
Yunanistan'a daha yakın olmasına rağmen ülkemiz sınırlarındandır.
10 numaralı soru için açıklama 
Yunanistan'a daha yakın olmasına rağmen ülkemiz sınırlarındandır.
Soru 11
Deyim ve atasözleri, bir toplumun ortak malı olan kalıplaşmış sözlerdir. Hayat tecrübesinin mahsülü olan ve kullanana çağrışım zenginliği, yorum yeteneği kazandıran bu tarihi sözler, dile işlerlik ve yaygınlık sağlayan birer yapı taşı hükmündedir. Bir dilin zenginliği o dilin deyim ve atasözlerine bakılarak tespit edilebilir. Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A
Deyim ve atasözlerinin toplumdaki önemi
B
Deyim ve atasözlerinin dil üzerindeki etkisi
C
Deyim ve atasözlerinin cümle yapısı
D
Deyim ve atasözlerinin çıkış noktası
E
Deyim ve atasözlerinin kullanana kazandırdıkları
11 numaralı soru için açıklama 
Deyim ve atasözlerinin cümle yapısı
Soru 12
Cevabım yine aynı, kendimi ve sinemamı tanımlamak istemiyorum. Tanımlama işini başkalarına bırakıyorum. Ben bir senaryo yazıyorum, sonra gidip onu film yapıyorum, iyi ya da kötü bir şey çıkıyor ortaya. Tanımlar kavramlar, tasnifler... başkalarının işi. Yukarıdaki paragraf aşağıdaki soruların hangisine verilmiş cevaptır?
A
Her şeyin bir tanımı olmalı mı?
B
Sinemanızı nasıl tanımlıyorsunuz?
C
Senaryo yazarken zorlanıyor musunuz?
D
Filmlerinizi bir cümleyle tanımlar mısınız?
E
iyiyi ve kötüyü tanımlar mısınız?
12 numaralı soru için açıklama 
Sinemanızı nasıl tanımlıyorsunuz?
Soru 13
Okula yeni gelen öğretmen çok kısa bir sürede öyle olaylara şahit olmuştu ki: “Bir ömürde öğrenebileceklerimin hepsini bir ay içinde öğrendim.” diyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen öğretmenin durumunu ifade eder?
A
Yaptığı işle övünme
B
Hayatın gerçeklerini görmekten kaçma
C
Hayal kırıklığına uğrama
D
Hayattan zevk alma
E
Hayat hakkında deneyim kazanma
13 numaralı soru için açıklama 
Hayat hakkında deneyim kazanma
Soru 14
Aruzla yazılmış bir dize, heceye de uyabilir, serbest vezinli bir şiire de geçebilir. Ancak şiir bütün olarak alındığı zaman aruzla mı, heceyle mi serbest vezinle mi yazıldığı belli olur. Nasıl kİ yemiş vardır, dalında güzeldir; yemiş vardır, tabakta bunun gibi şiir vardır aruzla söylendiği için güzeldir, şiir vardır serbest vezinle söylendiği için güzeldir. Asıl sorun, söylemek istediğimiz şeyin tam anlamını verebilmektir. Bu, şiire göre bazen heceyle bazen aruzla bazen serbest vezinle mümkündür. Şair şiirin istediği vezni keşfedebilen adamdır. Bir vezne saplanıp kalmak her bitkinin her toprakta yetişebileceğini ileri sürmekten farksızdır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine varılamaz?
A
Şiir bir bütün olarak incelendiğinde ölçüsü belli olur
B
Bir şiirin güzelliği yazıldığı ölçüyle paralellik gösterir.
C
Şiirde önemli olan ölçü değil anlamdır.
D
Şair, şiirin istediği vezni keşfedebilmelidir.
E
Bazı şiirler sadece aruzla yazılabilir
14 numaralı soru için açıklama 
Bazı şiirler sadece aruzla yazılabilir
Soru 15
Şiir yalnız duymakla, parlak imgeler bulmakla değil, dil ve sözcükler konusundaki bilgiyle, sevgiyle ve dikkatle yazılabilir. Şairden beklediğimiz ise budur. Bundan sonrası yeni yapıtın çapını belirleyecek şey şiir yaratma gücüdür. Şair ister sevgilisinin selvi boyundan ister bir savaştan söz etsin, kendi bileceği iştir, yeter ki her şeyden önce şiir yazdığını bir saniye hatırından çıkarmasın. Birçok ünlü şair aynı şeylerden söz etmezler, ama hepsine şair diyoruz; çünkü hepsi de şiirin şundan bundan söz etmek değil, güzel biçimler kurmak sanatı olduğuna inanmıştır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şiirde seçilen konu biçimden önemlidir
B
Aynı konuyu işleyen şiirler başarılıdır
C
Şiirde öncelikle olan güzel biçimler kurmaktır
D
Yapıtın çapı biçimle içeriğin kaynaşmasıyla oluşur
E
Şair şiir yazarken belirli şeylere dikkat etmelidir
15 numaralı soru için açıklama 
Şiirde öncelikle olan güzel biçimler kurmaktır
Soru 16
Çevirmeler biçim kaygısını, güzellik sezgisini aşılayamasa da birtakım düşüncelerin yayılmasına yarar diyorlar; bence o da doğru değildir. Biçimden ayrılmış düşünce olamaz, biçiminden ayrılınca bir düşüncenin ancak gölgesi, kendine benzemez, belirsiz bir yankısı kalır. Bunları edinmek de gençler için iyi değil büsbütün zararlıdır. Şaşırtır onları, karmakarışık düşünmeye, iri lakırtılarla yetinmeye sürükler. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine varılamaz?
A
Bazılarının çevirmeler güzellik kaygısı aşılar demesi yanlıştır.
B
Hiçbir düşünce kendi biçiminden ayrılamaz.
C
Biçiminden yarılmış bir düşüncenin ancak belirsiz bir izi kalır
D
Bazı düşüncelerin gençler tarafından kabul görmesi yarar sağlayabilir
E
Biçimsiz düşünceler gençleri şaşırtır ve iri lakırtılar etmelerini sağlar
16 numaralı soru için açıklama 
Bazı düşüncelerin gençler tarafından kabul görmesi yarar sağlayabilir
Soru 17
Ütopyalarda insanlar tanınmayan düşsel bir yere taşınırlar. Coğrafi yer belirlenmemiştir. Gündelik yaşamda ütopya sözcüğü, mükemmel olanı ve isteneni temsil eder. Bu kavram ilk olarak Thomas More’un “Utopia” adlı yapıtıyla gündeme gelmiştir. 19. yüzyılda ütopik düşünme edebiyatta Jonathan Swirt ve Jules Verne gibi yazarların yapıtlarıyla devam etmiştir. Yine 19. yüzyılda ütopik düşünce, altın çağına ulaştı. Bu yüzyıldaki ütopyalar, kaynaklarını gerçek dünyadan aldılar. Kentsel hayata karşı duyulan öfke bu yüzyıldaki ütopyaların temelini oluşturmuştur. 20. yüzyıla gelindiğinde ise ilerleme, insanların alışkanlıklarını ve kafalarını değiştirmiştir. Bununla birlikte artık ütopyalar da değişim yaşadı. Ütopyaların yüzyıllara göre farklılık göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A
Sosyal hayat ve yaşam koşullarının yanında teknik ilerlemelerin gerçekleşmesi
B
Ütopyalarla ilgilenenlerin farklı uluslardan olmaları
C
Siyasi şartların felsefecilere olan etkisi
D
Daha önce sunulan ütopyaların gerçekleşmemiş olmaları
E
Edebiyat alanında ütopyanın geniş yer etmesi
17 numaralı soru için açıklama 
Sosyal hayat ve yaşam koşullarının yanında teknik ilerlemelerin gerçekleşmesi
Soru 18
Bu parçada ütopya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?
A
Gündelik yaşamda taşıdığı anlamın ne olduğu
B
ilk olarak gündeme nasıl geldiği
C
Sözcük olarak hangi dilde ortaya çıktığı ve o dildeki anlamı
D
Edebiyat dünyasına ilk olarak kimlerin taşıdığı
E
19. yüzyıldaki özelliklerin neler olduğu
18 numaralı soru için açıklama 
Sözcük olarak hangi dilde ortaya çıktığı ve o dildeki anlamı
Soru 19
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vardır?
A
Bir kavram hakkında açıklama yapma
B
İki olgu arasındaki ilişkiyi açıklama
C
Farklı alanlardaki bulgulardan ortak bir sonuç çıkarma
D
Olanları önem sırasına koyma
E
Bir varlığın karşıt özelliklerini belirtme
19 numaralı soru için açıklama 
Bir kavram hakkında açıklama yapma
19 tamamladınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.