2021 Ales Konu Dağılımı ve Puan Hesaplama Yöntmi

ALES  Konu Dağılımı – Sözel

Türkçe ALES konuları ve açıklamaları şu şekildedir :

1. Sözcükte Anlam : Kelimelerin tek başına bir anlamı olsa da cümle içinde farklı anlamlar kazanabilirler(somut, soyut, karşıt vs.).

2. Cümlede Anlam : Cümlenin ifade ettiği anlamın genel bir tanımı bulunmaktadır(öznel, nesnel, karşıt, beğenme vs.)

3. Anlatım Biçimleri : Cümlelerde belirli bir anlatım biçimi kullanılır(betimleyici, tartışma gibi.).

4. Paragraf : Paragrafta yer alan cümleler kendi başlarına bir anlam ifade ederken, genel olarak paragraftaki ana düşünceye de bağlıdır.

5. Anlatım Bozuklukları : Cümlede yapı, anlam ve mantık bakımından yapılan hatalardır.

6. Sözel Mantık : Verilen verilerden yola çıkılarak mantık yürütülerek verilmeyenlere, bilinmeyenlere ulaşıldığı soru tipleridir.

ALES Konuları – Sayısal

ALES Matematik konu dağılımı şu şekildedir :

1. Temel Kavramlar : Sayı, rakam, doğal sayı, reel sayı vs. şeklinde temel kavramları içeren sorulardır.

2. Çözümleme : Sayının rakamlarının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasıdır.

3. Bölme ve Bölünebilme : Bir sayının belirli sayılara belirli kurallar çerçevesinde bölünmesidir.

4. Asal Çarpanlar, Ebob-Ekok : İki veya daha fazla sayının ek küçük ortak katının veya en büyük ortak böleninin bulunmasıdır.

5. Rasyonel Sayılar : Pay ve payda olarak yazılabilen sayılara denir.

6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer : Sayıların sıralanması, eşitsizlik durumları ve mutlak(işaretsiz) değerlerini içeren sorulardır.

7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma : Bilinmeyenin her değeri için doğru olan yani çözüm kümesi Gerçek Sayılar olan açık eşitliklere özdeşlik denir. Çarpanlara ayırma, bir polinomun, tam sayının ya da matrisin kendisini oluşturan bileşenlerin çarpımı şeklinde yazılmasıdır.

8. Üslü Sayılar : Bir sayının kendisi ile çarpımlarının kısa şekilde gösterilmesidir

9. Köklü Sayılar : Üssü reel olan herhangi bir sayının kök içine alınarak gösterilmesine denir.

10. Denklemler : İki niceliğin eşitliğini gösteren bağıntıdır.

11. Oran-Orantı : Matematikte İki çokluğun birbirleri ile ilişkili olarak değişme miktarının bölme yoluyla ölçülmesine oran denir, iki değişken arasında sabit bir çarpan olması haline orantı denilir.

12. Sayı ve Kesir Problemleri : Soruda verilen bilgilerin matematiksel sembollere dönüştürülerek çözülmesidir.

13. Yaş Problemleri : Kişilerin yaşları hakkında verilen bilgilerin matematiksel işlemlere dönüştürülemesidir.

14. İşçi ve Havuz Problemleri : İşçi ve havuz problemleri oluşturularak verilen bilgilerin matematiksel işlemlere dönüştürülemesidir.

15. Hareket Problemleri : Bir yerden bir yere hareket şeklinde verilen bilgilerin matematiksel işlemlere dönüştürülemesidir.

16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri : Yüzde, kar-zarar ve faiz hakkında verilen bilgilerin matematiksel işlemlere dönüştürülemesidir.

17. Karışım Problemleri : Birden fazla verilenin birleştirildiği, verilen bilgilerin matematiksel işlemlere dönüştürülemesidir.

18. Kümeler : Verilerin kümeleştirilme işlemidir.

19. İşlem : Dört temel işlemin dışında belirli semboller kullanılarak işlem mantığı oluşturulmasıdır.

20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık : Bir olayın gerçekleşmesi için kaç farklı yol olabildiğinin sayılmasıdır. Olasılık bir olayın gerçekleşme olasılığının hesaplanmasıdır.

21. Sayısal Mantık : Verilen grafikteki veya tablodaki verilerin okunarak veya yorumlanması; belirli şekillerin ya da sayı dizilerinin mantıksal muhakeme yoluyla çözüme ulaştırılması

ALES geometri konu dağılımları şu şekildedir:

1. Doğruda Açılar : Doğrularda birbirini kesen iki yüzey ya da aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim; derece ile ölçülür.

2. Üçgende Açılar : Üçgende birbirini kesen iki yüzey ya da aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim; derece ile ölçülür.

3. Üçgende Uzunluk ve Alan : Üçgenin kenarlarının uzunluğu ve alanının hesaplanması işlemleri.

4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik : Bir açıyı iki eş açıya bölen doğru veya doğru parçasına açıortay denir. Bir üçgende bir köşeden karşısındaki kenara uzatılan doğru bu kenarı iki eş parçaya bölüyorsa buna kenarortay denir.

5. Dörtgenler : Dörtgen şekillerle yapılan işlemlerdir.

6. Çember ve Daire : Çember ve daire şekilleri ile yapılan işlemlerdir.

7. Analitik Geometri : Bir tür koordinat işlemleri.

8. Katı Cisimler : Silindir, piramitler, koniler, küre, prizmalar gibi cisimlerle yapılan işlemlerdir.

 

ALES PUAN HESAPLAMA SİSTEMİ

2017-ales-1

2017-ales-2

 

ALES Konu Dağılımları

Matematik

1. Temel Kavramlar

2. Çözümleme

3. Bölme ve Bölünebilme

4. Asal Çarpanlar, Ebob-Ekok

5. Rasyonel Sayılar

6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer

7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

8. Üslü Sayılar

9. Köklü Sayılar

10. Denklemler

11. Oran-Orantı

12. Sayı ve Kesir Problemleri

13. Yaş Problemleri

14. İşçi ve Havuz Problemleri

15. Hareket Problemleri

16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

17. Karışım Problemleri

18. Kümeler

19. İşlem

20. Saymanın Temelk İlkesi ve Olasılık

Geometri

1. Doğruda Açılar

2. Üçgende Açılar

3. Üçgende Uzunluk ve Alan

4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

5. Dörgenler

6. Çember ve Daire

7. Analitik Geometri

8. Katı Cisimler

Sayısal Mantık

1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri

3. Mantıksal Muhakeme Problemleri

Türkçe

1. Sözcükte Anlam

2. Cümlede Anlama

3. Anlatım Biçimleri

4. Paragraf

5. Anlatım Bozuklukları

Mantıksal Akıl Yürütme

1. Şifreleme, Şifre Çözümleme

2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.