Fotoğraf yok
YDS Konuları

SÖZCÜK BİLGİSİ

Sözcük bilgisi sorularını, “Content Words” ve “Function Words” şeklinde 2 başlıkta inceleyebiliriz.   1.Content Words: Bunlara “Open Set Words” (Açık Sözcükler) de diyebiliriz.   Bu gruptaki sözcükler:   verb (eylem), noun (ad), adjective (sıfat) Interjections […]